Bonaire

Nederlandse ambtenaren mogen weer met InselAir vliegen

Het is nu echt over en uit met Insel Air nu de Rechtbank in Willemstad het failissement heeft uitgesproken. Foto: Harald Linkels
Nederlandse ambtenaren  mogen weer met InselAir vliegen

Nederlandse ambtenaren mogen vanaf nu weer met InselAir vliegen | Foto: Harald Linkels

Door René Zwart©

Den Haag – Nederlandse ambtenaren mogen vanaf nu weer met InselAir vliegen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag het in februari 2017 afgekondigde vliegverbod voor rijksambtenaren opheven. De bewindsvrouw volgt daarmee het advies van de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT heeft op verzoek van Curaçaose Civil Aviation Authority (CCAA) in februari ondersteuning verleend bij de audit ten behoeve van de hercertificering van InselAir. ,,De audit door de CCAA toonde daarbij aan dat de vliegveiligheid op dat moment in orde was. Gelet op het feit dat het vertrouwen van de ILT in de deskundigheid en onafhankelijkheid van de CCAA is hersteld, vervalt de belangrijkste oorzaak voor het destijds ingestelde vliegverbod en is er voor de ILT geen reden om te adviseren daar nog langer aan vast te houden. Op basis van de conclusies van de ILT heb ik besloten het vliegverbod voor Nederlandse rijksambtenaren om met InselAir te reizen op te heffen”, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Van minister Cora van Nieuwenhuizen mogen Nederlandse ambtenaren weer met InselAir vliegen | Foto I&W   

Voorzorg

De ILT zal de CCAA blijven adviseren om het algehele traject van hercertificering af te ronden. ,,Dat de ILT nu het vertrouwen uitspreekt in de CCAA betekent dat als er zich technische problemen voordoen de ILT erop vertrouwt dat de CCAA adequaat optreedt en dat daarmee het veiligheidssysteem goed functioneert.”

Het vliegverbod werd ruim een jaar geleden opgelegd nadat de Nederlandse regering alarmerende signalen ontving over de veiligheidssituatie bij InselAir. ,,Uit voorzorg werd besloten rijksambtenaren voor dienstreizen niet meer te laten vliegen met InselAir en deze informatie breed bekend te maken, teneinde ook overige reizigers een duidelijk signaal te geven en in staat te stellen een eigen afweging te maken”, blikt Van Nieuwenhuizen terug in haar brief.

Protocol

,,Gebleken was dat het de CCAA ontbeerde aan wettelijke borging, onafhankelijkheid, deskundig personeel, structuur en aansturing. Met minister Camelia-Römer van Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning is daarop afgesproken dat de ILT assistentie zou gaan verlenen aan de CCAA om toezicht te houden op InselAir. Aangegeven is dat het ingestelde reisverbod van kracht blijft tot dat de ILT het signaal geeft dat de vliegveiligheid is geborgd.”

In september sloten de Curaçaose luchtvaartautoriteit en de ILT een samenwerkingsprotocol dat voorzag in de ondersteuning door de ILT bij het toezicht op en de hercertificatie van InselAir door de CCAA. In januari heeft een team van de CCAA in Nederland een administratieve inspectie uitgevoerd en in februari is een team van ILT-inspecteurs ter plaatse geweest. De ILT kwam op basis daarvan tot de conclusie dat de samenwerking tussen ILT en CCAA inzake de hercertificering van InselAir positief is verlopen en de inspectiebevindingen goed zijn opgepakt en de benodigde verbetermaatregelen worden geïmplementeerd.

Toezicht

Met het management van InselAir is afgesproken dat het verscherpt toezicht door de CCAA dat in 2017 werd ingesteld in de komende periode wordt voortgezet en dat het verdere proces nauwlettend wordt gemonitord door de CCAA en feedback zal worden gevraagd van de ILT. Elke twee weken vindt overleg plaats door de CCAA met de technische staf van InselAir om de voortgang te bewaken. ,,Als gevolg van deze ontwikkelingen en afspraken is het vertrouwen van de ILT in het functioneren van een effectief en onafhankelijk toezicht door de CCAA hersteld”, stelt Van Nieuwenhuizen.

Er is voor Curaçao nog wel het nodige werk te verrichten: ,,Het verder regelen van de wettelijke basis voor de CCAA op Curaçao is een onderdeel van de nieuwe luchtvaartwet op Curaçao. Daarbij worden meerdere zaken meegenomen zoals een kader voor een organisatie conform internationale eisen. Curaçao pakt dit zeer serieus op. Een paar maanden geleden is een aanbestedingstraject begonnen om deze extra capaciteit te krijgen. Deze aanbesteding is net afgerond, waardoor het wetgevingstraject snel wordt opgestart. Ook heeft de CCAA de afgelopen periode het mandaat en de benodigde juridische bevoegdheden gekregen.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo