Bonaire

Nog geen besluit over geld voor kinderrechten

Nog geen besluit over  geld voor kinderrechten

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf | Foto CU

Door René Zwart©

Den Haag – Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil nog geen duidelijkheid geven of hij ook dit en komende jaren extra geld uittrekt voor de verbetering van de kinderrechten in Caribisch Nederland.

De bewindsman wil eerst de evaluatie van de vorig jaar geëindigde regeling afwachten. ,,De evaluatie zelf is goeddeels afgerond, maar dient te worden besproken met de openbare lichamen. Voorts dient een interdepartementale afstemming plaats te vinden over het vervolg. Ik verwacht uw kamer uiterlijk 14 mei te informeren over de uitkomsten van de evaluatie”, zo schrijft Knops vandaag aan de Tweede Kamer.

Hij reageert daarmee op de motie van Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) die in november op de PVV na de steun van alle fracties kreeg. De motie riep de regering op de inspanningen om de positie van kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren voort te zetten en daar dus ook voldoende budget voor te reserveren.

In 2014 werd op aandringen van de ChristenUnie en de PvdA voor een periode van vier jaar extra geld beschikbaar gesteld nadat een rapport van UNICEF was verschenen waaruit bleek dat er nog veel mis was met de kinderrechten op de BES-eilanden. Vorig jaar constateerde de Kinderombudsman dat er – ondanks de extra inspanningen – nog altijd veel te verbeteren valt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo