Bonaire

Knops: Financieel beheer Bonaire is ontoereikend

Knops: Financieel beheer  Bonaire is ontoereikend

Staatssecretaris Knops heeft kopzorgen over het financieel beheer op Bonaire | Foto René Zwart

Door René Zwart©

Den Haag – Het door het Bestuurcollege van Bonaire gevoerde financieel beheer is ‘ontoereikend’, aldus staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat harde oordeel heeft hij per brief aan de Eilandsraad overgebracht. Het BC heeft een kopie ontvangen.

De brief begint nog wel met een positieve mededeling: ,,Ik volg het advies van het Cft-BES en keur uw vierde begrotingswijziging 2017 goed.” In een volgende zin klinkt al een waarschuwing door: ,,Hierbij wil ik u in navolging op het advies dat het Cft aan u uitbracht echter in het bijzonder attenderen op het gebruik van de algemene reserves.”

Het BC heeft in de gewijzigde begroting opgenomen 2,3 miljoen dollar aan de reserves te onttrekken ten behoeve van onder meer infrastructurele werkzaamheden en marketingprojecten. De algemene reserves zijn echter bedoeld als buffer voor het opvangen van risico’s die niet afgedekt kunnen worden of onverwachte tegenvallers die niet opgevangen kunnen worden door de post onvoorzien.

Knops: ,,De door u aangegeven projecten vallen niet onder een van deze categorieën. Deze onttrekking uit de algemene reserves die u in het verleden ook al toepaste versterkt mijn beeld met betrekking tot ontoereikend gevoerd financieel beheer binnen het openbaar lichaam Bonaire.”

Rocargo

Dat het de staatssecretaris menens is blijkt uit de daaropvolgende zin: ,,In het vervolg ben ik voornemens mijn goedkeuring te onthouden aan een dergelijke begrotingswijziging. Ik verzoek u daarom uw bestuurscollege hierop aan te spreken en een dergelijke onttrekking in het vervolg niet meer toe te staan, maar te werken met bestemmingsreserves in de begroting. Indien u behoefte heeft aan technische assistentie omtrent de bestemmingsreserve en eventueel andere zaken op het gebied van financieel beheer, dan verneem ik dat graag.”

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo