Bonaire

WEB-tarieven moeten betaalbaar blijven voor laagste inkomens

WEB-tarieven moeten betaalbaar blijven voor laagste inkomens

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat | Foto I&W

 

Door René Zwart©

Den Haag – De Nederlandse regering moet er voor zorgen dat stroom en water op Bonaire betaalbaar blijven voor de mensen met de laagste inkomens.

Dat vinden de Tweede Kamerleden Antje Diertens en Rob Jetten (beiden D66). Via schriftelijke vragen hebben ze de ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om uitleg gevraagd over de door WEB aangekondigde forse verhoging van de tarieven voor juist de huishoudens met een kleine portemonnee.

,,Deelt u de analyse dat de nieuwe tarieven voor de kosten voor water en elektriciteit op Bonaire onevenredig zwaar drukken op de huishoudens die weinig verbruiken? Gaat u ervoor zorgen dat de tarieven betaalbaar blijven voor de minst draagkrachtige afnemers? Zo ja, hoe?”, aldus de vragenstellers.

WEB-tarieven moeten betaalbaar blijven voor laagste inkomens

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat | Foto EZK

Zij willen van de bewindslieden ook horen of zij de analyse van de consumentenorganisatie Unkobon delen dat als de kleinverbruikers extra worden ondersteund door subsidie vanuit het ministerie Bonaire sterker afhankelijk wordt van Nederland. En vragen zij: ,,Deelt u de analyse dat in plaats van extra subsidie vanuit het ministerie de vaste kosten voor water en elektriciteit ook kunnen worden verdeeld tussen grootgebruikers en kleinverbruikers op Bonaire zelf?”

De vragen van Diertens en Jetten dienen ter aanvulling op schriftelijke vragen die de CDA-Kamerleden Joba van den Berg en Agnes Mulder eerder stelden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo