Bonaire

WEB Bonaire maakt tijdelijke electriciteitstarieven bekend

WEB Bonaire

Foto WEB NV

Kralendijk, 31 maart 2018 – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) heeft in de afgelopen week samen met het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) intensief overleg gevoerd. WEB en het Bestuurscollege zijn tot het besluit gekomen om tijdelijke elektriciteitstarieven vast te stellen en deze te publiceren. Deze tarieven zijn geldig voor de periode van 1 tot en met 30 april 2018.

WEB Bonaire maakt tijdelijke electriciteitstarieven bekend

Om de negatieve gevolgen van deze wijziging te beperken zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en WEB inmiddels overeengekomen dat er in 2018 voor alle afnemers een korting zal gelden op het vaste gebruikstarief. EZK heeft op 14 maart 2018 gereageerd op de ingediende subsidieaanvraag van WEB voor elektriciteit. Hoewel WEB dankbaar is voor de toegekende subsidie van EZK, is de subsidie vaststelling lager dan het door WEB aangevraagde bedrag.

Bij de vaststelling van de tarieven heeft WEB de taak om aan de ene kant het belang van de afnemers in acht te nemen en aan de andere kant non- discriminatoire tarieven vast te stellen. WEB is zich ervan bewust dat de gevolgen van de nieuwe tarieven niet in alle individuele gevallen volledig worden gecompenseerd.

Na intensief overleg met het Bestuurscollege is er afgesproken dat de tarieven tijdelijk omlaag worden aangepast en voor één maand geldig zijn. Hierdoor verleent WEB een extra korting zodat voor de maand april een totale korting geldt alsof de subsidie volgens aanvraag was toegekend. Dit om het Bestuurscollege de ruimte te geven om aanvullende financiering in Nederland te regelen. De aankomende periode zal het OLB met WEB zich hiervoor inzetten. WEB heeft namelijk geen financiële ruimte om extra kortingen te kunnen verlenen. WEB dient immers ook garant te staan voor de kwaliteit en leveringszekerheid voor nu en in de toekomst en heeft daar voldoende financiële middelen voor nodig.

WEB is zich tevens bewust van de korte termijn tussen bekendmaking en de ingangsdatum van de nieuwe tarieven en de effecten hiervan op onze afnemers. WEB had dit graag eerder willen doen, maar heeft eerst een zorgvuldig, formeel proces moeten doorlopen na de bekendmaking van de subsidiehoogte door EZK op 14 maart 2018.

De tarieven voor elektriciteit zijn – rekening houdend met de subsidie en extra korting – inmiddels vastgesteld en te vinden op www.webbonaire.com.

Deel dit artikel