Bonaire

Stijging tarieven water en elektriciteit dienen boven alles voorkomen te worden!

Stijging tarieven water en elektriciteit dienen boven alles voorkomen te worden!

De tarieven voor elektriciteit zijn sinds het begin van 2018 enorm gestegen. Dit heeft al geleid tot veel onrust binnen de gemeenschap van Bonaire. Het nieuwe wettelijke stelsel zal, zonder de noodzakelijke subsidiëring vanuit de Rijksoverheid, gaan leiden tot nog meer onaanvaardbare stijgingen van de kosten voor deze primaire levensbehoeften per 1 april van dit jaar. En dat is niet acceptabel in de ogen van de KvK. Samen met de partners in de Sociaal dialoog (samenwerking tussen lokale overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties) is er bij het Bestuurscollege van het OLB aangedrongen op snel en gericht handelen om deze stijgingen te voorkomen.

De stijging per 1 januari met 24% was voor veel ondernemers al een enorme klap in het gezicht, vooral ook vanwege het tijdstip van melden (communicatie per 29 december 2017). De verwachting is dat de tarieven voor water en elektriciteit per 1 april nog verder zullen stijgen. En dat terwijl de prijzen van veel producten en diensten al vast liggen en vaak al zijn betaald in het verleden, voordat de prijsstijging werd gecommuniceerd (bijvoorbeeld een hotelkamer). Deze verhogingen kunnen dus onmogelijk nog worden doorberekend aan de klant. Dit betekent dat dit uit de marge van de ondernemers dient te komen, met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk zullen later dit jaar de kosten van deze stijgingen wel worden doorberekend. Dit betekent een nieuwe klap voor de consument die dus dubbel wordt geraakt. Hierdoor zullen de sociaal-economische omstandigheden op het eiland nog meer onder druk komen te staan.

Rocargo

De KvK staat niet achter de prijsstijgingen en roept zowel het OLB als de Rijksoverheid op om direct concrete actie te ondernemen. De tijd van brieven over en weer schrijven is helaas voorbij, er dienen maatregelen te worden getroffen die ervoor moeten zorgen dat deze sociaal-economische tijdbom niet nog meer schade gaat aanrichten.

De KvK is van mening dat de stijging van de tarieven van primaire levensbehoeften van water en elektriciteit op dit moment boven alles voorkomen dient te worden!

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo