Nutsvoorzieningen

Rol en taak Autoriteit Consument en Markt nog niet altijd begrepen

Laurens Jörg ACM

Jurist van de ACM op Bonaire, Laurens Jörg, kreeg heel wat vragen op zich afgevuurd tijdens de door ACM georganiseerde persbijeenkomst. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- De rol en de taak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op Bonaire, lijkt nog niet door iedereen begrepen te worden. Dit bleek vanmiddag tijdens een persconferentie van de ACM, waarin zij nadere uitleg gaf over haar taak en haar aanpak. Hiermee lijkt de ACM ook enig tegenwicht te willen bieden aan de ware media frenzy, die de afgelopen dagen is ontstaan als het gaat om de tarieven voor water en electra op het eiland.

Consumenten lijken de tariefsverhogingen die in het verschiet liggen aan de betrokkenheid van ACM te wijten, terwijl producent ContourGlobal en distributeur WEB N.V. juist van mening lijken te zijn dat de ACM het doorvoeren van kostendekkende tarieven in de weg staat.

ACM-Jurist Laurens Jörg verzekerde de aanwezige pers dat de ACM er toch echt is voor de bescherming van de consument als het gaat om de tarieven. De organisatie bestudeert de situatie op de eilanden om per eiland vast te stellen wat een eerlijke en reëele kostprijs is als het gaat om zaken als de productie en de distributie van stroom en water, maar bijvoorbeeld ook van het realiseren van een aansluiting van een consument.

Jörg ontkende echter dat de ACM de uiteindelijke tarieven bepaalt. “Als ACM stellen wij een maximumtarief vast, maar het staat WEB en ContourGlobal vrij minder te rekenen”, aldus Jörg die er op wees dat stoomproducenten en -distributeurs in elk geval niet méér mogen rekenen dat het aangegeven maximum.

Ook stelde Jörg dat zijn organisatie niet gaat over de subsidie die door ministeries wordt verleend om de prijzen op de eilanden deels te subsidiëren. “Wij kunnen wel informatie verstrekken, maar uiteindelijk is het aan het WEB, het Openbaar Lichaam Bonaire en de ministeries om te bepalen hoeveel subsidie er wordt verstrekt en hoe dit wordt ingezet”, aldus Jörg.

Enigzins wrang lijkt dat op dit moment niemand tevreden is met de situatie die dreigt te ontstaan als het gaat om de nieuwe tarieven: noch de consument, noch de producent, maar ook niet de lokale overheid. Toch vond Jörg dat hiermee nog niet vast stond dat het werk van ACM niet bij zou dragen aan eerlijke tarieven voor de consument.

De ACM-vertegenwoordiger gaf ook aan dat de kleinschaligheid een rol blijft spelen op de eilanden. “Het gaat hier hemelsbreed om ongeveer 10.000 aansluitingen en dat is nou een keer veel minder dan in een veel groter land als Nederland, waar kosten van overhead van producenten kunnen worden omgeslagen over meer afnemers”, aldus Jörg.

Op de vraag van de pers hoe het gesteld was met de samenwerking met het WEB, zei Jörg totaal geen klachten te hebben. “WEB is over het algemeen zakelijk, professioneel en uitvoerig in het beantwoorden van vragen die wij hebben. Als wij aanvullende vragen hebben of niet snappen hoe men komt tot een berekening, dan vragen we dat zeker”. Jörg verduidelijkte wel dat de ACM er niet is om de rechtmatigheid en doelmatigheid van elke uitgaaf van het WEB te beoordelen.

Dat het werk van de ACM op Bonaire nog niet van een leien dakje gaat, blijkt wel uit het feit dat tegen alle beslissingen die de ACM heeft genomen op Bonaire, tot nog toe beroep is aangetekend door WEB en/of CountourGlobal. Volgens Jörg waren de genoemde bedrijven bij ACM in beroep gegaan bij de organisatie tegen recent genomen besluiten, terwijl er inmiddels ook al zaken aanhangig waren gemaakt bij de rechter. “Dat is het volste recht van WEB en CountourGlobal” zegt de ACM vertengwoordiger ietwat laconiek.

Jörg merkte ook nog op dat alle beslissingen en relevante informatie over ACM teruggevonden kan worden op de website van het ACM: www.acm.nl/caribisch-nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo