Bonaire

Subsidie voor elektriciteit Bonaire van het ministerie EZK toegekend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een subsidie van 2,34 mln. USD ter beschikking gesteld om de elektriciteitstarieven op Bonaire te verlagen. Dit is nodig omdat de kosten die Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) sinds 1 januari 2018 in de tarieven verwerkt, sterk zijn gestegen.

Nieuw tariefstelsel

Per 1 april gaat een ander tariefstelsel in. Dit tariefstelsel wordt op Saba en Sint Eustatius sinds medio vorig jaar toegepast. De gemiddelde rekening stijgt niet door het nieuwe stelsel, maar er zijn wel verschuivingen: sommigen klanten gaan er op vooruit, anderen op achteruit. Dit komt door het nieuwe vaste gebruikstarief. De klanten met een prepaid-contract, Pagabon, gaan geen vast gebruikstarief betalen. Ze betalen wel een hoger verbruikstarief (uitgedrukt in centen per kilowattuur) dan de klanten die ook een vast gebruikstarief betalen. Pagabon is bij een laag verbruik voordeliger.

Subsidie

De hoge kosten bij WEB zijn een tegenvaller. Het ministerie heeft als reactie een subsidie verstrekt om de klanten van WEB bij te staan, hoewel er in 2016 en 2017 nog geen subsidie nodig was. Dankzij deze subsidie daalt de gemiddelde rekening per 1 april ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

Rocargo

De Autoriteit Consument en Markt heeft de tarieven goedgekeurd als wettelijke maxima. Dit betekent dat WEB er voor kan kiezen om toch niet voor maximale winst te gaan, maar ook met de betaalbaarheid voor haar klanten rekening te houden. De uiteindelijke elektriciteitstarieven die in rekening worden gebracht aan de gebruikers, worden door WEB vastgesteld.

Verlaging productiekosten

In december 2017 heeft het ministerie aan WEB een subsidie verstrekt van 620 duizend USD voor expertise en projectmanagement voor de nodige uitbreiding van de productiecapaciteit. WEB wil de dure noodaggregaten door goedkopere generatoren vervangen. Het ministerie verwacht dat WEB hiermee, en met andere maatregelen, in staat zal zijn om minder kosten te maken.

Rocargo
Deel dit artikel