Bonaire

Unkobon roept Bestuurscollege en WEB op tot snelle en doortastende actie wegens onbetaalbare stroom en water voor de inwoners van Bonaire!

-Open brief aan het Bestuurscollege van Bonaire-


Bonaire, 20 maart 2018

Unkobon constateert dat het Bestuurscollege en WEB er niet in zijn geslaagd om de bevolking te beschermen tegen enorme tariefsverhogingen voor basisbehoeften. De basis behoeften stroom en water worden voor de inwoners van Bonaire onbetaalbaar! Alleen snelle en doortastende aktie van het Bestuurscollege en WEB kan dit nog voorkomen.

De tarieven voor elektriciteit zijn op Bonaire met ingang van 1 januari 2018 met maar liefst 24% verhoogd. Op 1 april komen er weer nieuwe tarieven voor elektriciteit en water. Verwacht wordt dat veel huishoudens nog duurder uit zullen zijn. Nog steeds zijn de nieuwe tarieven niet bekend gemaakt. En nog steeds is niet duidelijk wat het Bestuurscollege en het WEB gaan doen om gezinnen met een laag inkomen te beschermen.

Sinds 1 juli 2016 is er de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES, waarbij geldt dat subsidie vanuit de overheid moet worden gegeven om deze basis levensbehoeften voor inwoners van Bonaire betaalbaar te maken. Vorige week heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de subsidie voor elektriciteit bij beschikking vastgesteld op slechts 47% van het bedrag dat daarvoor nodig is. Veel te weinig dus.

Afgelopen vrijdag kregen maatschappelijke organisaties, waaronder Unkobon, te horen dat het Bestuurscollege niet akkoord gaat met deze te lage subsidiebeschikking van EZK en dat zij protest zal aantekenen. Zo’n protest betekent echter niet dat de tariefverhogingen daarmee van de baan zijn. De nieuwe, hogere tarieven gaan dus gewoon over 11 dagen gelden!

Een verhoging van de elektriciteitstarieven met 24% is al ingegaan op 1 januari 2018. De rekeningen over het gebruik van januari liggen al bij de consument. Stroom en water zijn al bijna onbetaalbaar geworden. Per 1 april 2018 dreigt stroom en water voor veel huishoudens op Bonaire opnieuw duurder te worden. Waar houdt dat op? Wie kan dat nog opbrengen?

Unkobon is van mening dat de bestuurders in het BC of het WEB nu met de grootste spoed op moeten komen voor de bevolking van Bonaire en doortastende actie moet ondernemen. Dus niet alleen een briefje opstellen waar men protest aantekent tegen de subsidie-beschikking. Er is meer actie nodig. We mogen toch verwachten van de door ons gekozen bestuurders (die ook aandeelhouders zijn van het WEB) dat zij alles in het werk stellen om de belangen van de inwoners te dienen? Het is toch bekend dat grote delen van de bevolking het niet breed hebben. Onbetaalbare stroom en water kan er niet bij!!

Daarom vraagt Unkobon het Bestuurscollege en het WEB om nog deze week de nodige gerechtelijke procedures te starten tegen het subsidiebesluit van het Ministerie van EZK. Gegeven het spoedeisende belang lijkt een kort geding op zijn plaats.

En er zijn nog andere acties denkbaar dan juridische spoedprocedures.  Acties als zelf financieel bijspringen door onze lokale overheid en/of spoedoverleg met de ministers in Nederland. 

Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 21 maart of het Bestuurscollege bereid is om op te komen voor de Bonairiaanse bevolking en zo ja, welke snelle en doortastende acties zij dan gaat ondernemen.

Vanzelfsprekend is Unkobon bereid om deze brief op zeer korte termijn toe te lichten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 782 1009.

Saludo kordial – Met vriendelijke groet – Kind regards


Eric Booi, Secretaris

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo