Bonaire

Kabinet: Aandacht voor verdediging ABC-eilanden

In de Buitenland- en Veiligheidsstrategie wordt expliciet aandacht besteed aan de veiligheid in de Caribische delen van het Koninkrijk.

In de Buitenland- en Veiligheidsstrategie wordt expliciet aandacht besteed aan de veiligheid in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Den Haag – ,,De huidige crisis in Venezuela, het grootste buurland van het Koninkrijk, kan leiden tot onrust in de Caribische Koninkrijksdelen”, waarschuwt de Nederlandse regering in de vandaag gepubliceerde Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS).

De risico’s die de situatie in Venezuela voor Curaçao, Aruba en Bonaire met zich meebrengt, krijgen daarin prominent aandacht in het document dat de titel ‘Wereldwijd voor een veilig Nederland’ draagt. ,,Het kabinet geeft bijzondere aandacht aan de verdediging van het Caribische deel van het Koninkrijk gezien de instabiliteit in die regio”, zo staat er te lezen.

,,Van bijzonder belang is de onzekere politieke en economische situatie in Venezuela. De verslechterde humanitaire en economische situatie – met potentieel risico op significante migratiestromen – heeft direct gevolgen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. De crisis in Venezuela kan het land nog aantrekkelijker maken voor criminele en andere subversieve netwerken.”

Het kabinet ziet in de Venezolaanse crisis een serieuze bedreiging voor de regionale stabiliteit. ,,Het Koninkrijk heeft belang bij stabiliteit in de regio waarbij met name een stabiel Colombia belangrijk is. Nederland ondersteunt het vredesproces aldaar daarom actief. De VS zijn een cruciale bondgenoot om geweldsescalatie te voorkomen. Maar ook landen als Mexico, Colombia en Brazilië zijn in deze regio van belang voor de veiligheid.”

De Nederlandse regering maakt zich niet alleen zorgen om de veiligheid van de ABC-eilanden: ,,Ontwikkelingen in Venezuela zorgen niet alleen voor toegenomen migratiedruk op de Benedenwindse Caribische eilanden, maar kunnen ook belangrijke repercussies hebben op de economie.” Dat die er al niet florissant voorstaat realiseert het kabinet zich, zo blijkt uit de volgende opmerking: ,,Het gaat goed met Nederland. De economie groeit en onze welvaart neemt toe na jaren van crisis. Daarbij dient te worden aangetekend dat in de Caribische delen van het Koninkrijk de situatie minder rooskleurig is.”

Koninkrijksminister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft het rapport vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De dreiging die uitgaat van de crisis in Venezuela zal ongetwijfeld belangrijk onderwerp van gesprek zijn tijdens het werkbezoek dat de bewindsman begin april aan Curaçao en Aruba brengt.

Deel dit artikel