Nutsvoorzieningen

Oppositie wil Raadsvergadering WEB-tarieven

Hennyson Thielman nieuw lid eilandsraad

Leden van de oppositie in de eilandsraad, waaronder het kersverse raadslid Hennyson Thielman, willen dat er met spoed vergaderd worden over nieuwe tarieven voor water en stroom.

Door Harald Linkels

De oppositie in de eilandsraad, gevormd door drie leden van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en PDB-leider Clark Abraham, hebben Gezaghebber Edison Rijna opgeroepen een Openbare Eilandsraadsvergadering uit te roepen met als thema de nieuwe tarieven voor water en stroom op het eiland.

De 4 oppositieleden zeggen zich grote zorgen te maken over de consequenties van de wet Water en Electriciteit BES. De oppositie zegt dat zij niet alleen staan in hun zorgen. “Eerder al spraken vakbondskoepel Usibo, consumentenorgansaties en de Bonaire Business & Employersorgansiatie hun zorg al uit over de gevolgen van de nieuwe wet”, aldus de briefschrijvers aan Gezaghebber Rijna.

De MBP en PDB-leider Abraham maken zich zorgen over het feit dat veel burgers, vooral die met een lager inkomen, helemaal niet in staat zullen zijn de hogere tarieven ook te betalen.

Maar wat de leden van de oppositie nog het meest beangstigt, is het totale stilzwijgen van het bestuurscollege. “De Eilandsraad, maar ook de burgers van Bonaire horen niets over maatregelen om de negatieve gevolgen van de tariefsstijging tegen te gaan”, aldus de brief die is ondertkend door MPB partijleider Tjin-Asjoe, MPB raadslid Renata Domacassé, MPB-raadslid Henny Thielman en raadslid Clark Abraham.

Rocargo

De oppositieleden verzoeken Rijna om voor woensdag 21 maart a.s. een vergadering van de Eilandsraad uit te schrijven, met als onderwerp “De verhoging van de tarieven voor stroom en water en de consequenties daarvan op de bevolking van Bonaire’.

Deel dit artikel