Bonaire

BES-variant van NL-Alert

Foto VenJ Minister Grapperhaus verkent 'BES-Alert'.

Foto VenJ Minister Grapperhaus verkent ‘BES-Alert’.

Den Haag – Bonaire krijgt wellicht een variant van het waarschuwingssysteem NL-Alert dat wordt ingezet om de bevolking snel te alarmeren als zich een noodsituatie voordoet.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer vandaag per brief laten weten een ‘nadere verkenning’ te uit te voeren naar de haalbaarheid een dergelijk alarmeringssysteem in Caribisch Nederland te introduceren. Bij NL-alert krijgen burgers op hun mobiele telefoon een tekstbericht wat er in hun omgeving aan de hand is en wat men het beste kan doen.

De bewindsman reageert hiermee op een van de aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar de effectiviteit van de beschikbare communicatiemiddelen bij hulpdiensten en de lokale overheden in geval van een ramp. De eindconclusie van de onderzoekers was dat de communicatie ook onder reguliere omstandigheden niet altijd op alle lokaties op de BES-eilanden kan worden gegarandeerd.

,,Tijdens een ramp of een crisis ontstaan er mogelijk problemen met de operationele communicatie- en informatiedeling. Als gevolg hiervan neemt het risico op slachtoffers en letsel toe, met name wanneer snelheid van handelen geboden is zoals bij brand, medische noodsituaties, rampen en crisissituaties”, zo waarschuwden de onderzoekers.

Het onderzoek vond plaats voor de orkanen Irma en Maria die er voor zorgden dat de communicatienetwerken op de Bovenwindse eilanden dagenlang niet of nauwelijks werkten. Reden waarom Grapperhaus mede namens zijn betrokken collega’s aankondigt nog voor het nieuwe orkaanseizoen begint verbeteringen te realiseren om de communicatie tussen de hulpdiensten zeker te stellen.

De bewindsman belooft voorts dat de meldkamerfunctie per eiland wordt vernieuwd. En: ,,Maatregelen voor de vervanging van verouderde portofoon-apparatuur zijn reeds genomen. Om de urgente nood te ledigen zijn voor politie en brandweer 50

portofoons aangeschaft die in het eerste kwartaal van 2018 worden geleverd”, aldus Grapperhaus.

Minister Grapperhaus verkent ‘BES-Alert’.

Foto VenJ

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo