Bonaire

KPCN en bijzondere opsporingsdiensten uit Nederland werken samen in zaak “Warawara”

In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) BES zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), op Bonaire een onderzoek gestart naar vermoedelijk gepleegde strafbare feiten door het op Bonaire gevestigde bedrijf Excellent Construction NV. Het onderzoek heeft de naam “Warawara”. Het onderzoek is tot stand gekomen door meldingen van fraude afkomstig van de Belastingdienst Caribisch Nederland en de Arbeidsinspectie Caribisch Nederland.

Het bedrijf wordt verdacht van het creëren van een oneerlijke concurrentiepositie van buitenlandse werknemers ten opzichte van lokale werknemers. Dit gebeurt door deze buitenlandse werknemers behulpzaam te zijn met het op vermoedelijke valselijke gronden regelen en verkrijgen van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning. Door deze constructie worden deze buitenlandse werknemers niet of op onjuiste wijze verantwoord bij de Belastingdienst en vinden waarschijnlijk daardoor ook te lage belastingafdrachten plaats.

Op dinsdag 13 maart 2018 heeft in dit kader een huiszoeking plaats gevonden in het bedrijfspand en een woning, beide gelegen aan de Kaya Barakuda. De huiszoeking vond plaats in samenwerking met KPCN, FIOD, DO-SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Arbeidsinspectie Caribisch Nederland. Bij de huiszoeking is beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Aanvullend onderzoek met betrekking tot de gepleegde fraude wordt vooralsnog niet uitgesloten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Doordat KPCN, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing (ISZW-DO) en FIOD dit onderzoek samen doen wordt de lokale bekendheid en de bijzondere expertise van de bijzondere opsporingsdiensten uit Nederland optimaal gecombineerd. En kan de strafrechtelijke aanpak van arbeidscriminaliteit effectief vorm krijgen. Door illegale constructies tegen te gaan wordt ook voorkomen dat arbeiders in een afhankelijke positie terecht komen en het risico lopen te worden uitgebuit.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo