Geschiedenis

Jopie Abraham: “Verhaal over Belafonte en Bonaire goeddeels lariekoek”

Oud-politicus en voormalig leider van de PDB zegt dat verhalen over Belafonte en Bonaire voor het grootste deel niet op de waarheid berusten. Foto: Jopie Abraham.
Belafonte bij de Abrahams thuis

Oud-politicus en voormalig leider van de PDB zegt dat verhalen over Belafonte en Bonaire voor het grootste deel niet op de waarheid berusten. Op de foto is de zanger op bezoek bij Abraham en zijn familie. Foto: Jopie Abraham.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Voormalig politicus Jopie Abraham zegt zich te ergeren aan de geschiedvervalsing die soms wordt gepleegd wanneer derden schrijven over gebeurtenissen die op Bonaire plaats zou hebben gevonden.

“Meerdere malen, tot grote ergenis, heb ik in verschillende publikaties volstrekte leugens en misleidende informaties gelezen omtrent de wereldberoemde zanger en mensenrechtenactivist Harry Belafonte en zijn zogenaamde betrokkenheid met ons eiland Bonaire.
Deze desinformatie komt voor in lokale media maar ook zijdens de overheid zelf”, zegt Abraham in een schrijven aan de pers.

Abraham verwijst als het gaat om zijn kritiek naar het recentelijk door de overheid uitgegeven magazine Bon Bini BONAIRE, een uitgave van het Kabinet van de Gezaghebber, dat halfjaarlijks verschijnt en bedoeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in Bonaire en zijn inwoners.”

“Al vanaf de eerste editie bij de introductie onder “Aangenaam” staan er ongelooflijk veel onjuistheden en simpelweg leugens vermeld omtrent Harry Belafonte en zijn zogenaamde liefde voor Bonaire”, aldus Abraham. Volgens Abraham wordt in het tijdschrift beweerd dat
Belafonte op Bonaire decennialang kind aan huis was en dat hij samen met een zakenpartner een wijk ontwikkelde waarvan de naam naar hem verwijst: Belnem. Ook zou de ‘King of Calypso’ een tijd mede-eigenaar van Klein Bonaire dat hem in 1957 inspireerde tot de wereldhit Oh, Island in the Sun.

Rocargo

Volgens Abraham berusten de verhalen echter geenszins op waarheid, en bezocht Belafonte in werkelijkheid Bonaire maar eenmaal en wel in het jaar 1965, terwijl het aangehaalde liedje van het jaar 1957 dateert en samenhing met de film ‘Oh Island in the Sun’. Ook zou Belafonte nooit (mede)eigenaar zijn geweest van Klein Bonaire.

Abraham zegt de feiten omtrent de bekende zanger zo goed te kennen omdat de zanger tijdens zijn bezoek op Bonaire de familie Abraham thuis bezocht. Interessant detail rondom het bezoek is overigens dat samen met Belafonte ook de bekende acteur bekend van de serie The Saint and James Bond films, Roger Moore, het eiland bezocht.

“Vermeldenswaardig is dat tijdens zijn verblijf op Bonaire ook Rodger Moore die in Caracas was in verband met de presentatie van zijn serie “The Saint” werd uitgenodigd en Harry Belafonte en mijn broer Toon (Abraham, red.) hebben hem op het vliegveld afgehaald. Hij bleef enige dagen – zoals Harry Belafonte – in Hotel Bonaire, dat onder beheer was van een bekende van Belafonte, de New Yorkse zakenman Bill Miller. Harry vertelde nog dat zijn eerste publieke optreden in de States plaats vond in een nachtclub van Bill Miller in New York”, aldus Abraham.

Abraham zegt zich te ergeren aan wat hij omschrijft als ‘geschiedvervalsing’ die naar zijn mening regelmatig plaatsvindt in allerlei publicaties en ook op diverse websites die over het eiland schrijven. “Naar mijn oordeel kan het onjuist en onrechtmatig gebruik (zeker voor reclame en promotie doeleinden) van andermans naam en faam voor ons eiland meer kwaad dan goeds betekenen”, zegt Abraham hierover. Abraham zegt zich voor te kunnen stellen dat het schadelijk voor Bonaire kan zijn als de inmiddels 91 jarige Harry Belafonte of zijn zaakwaarnemers van de hier beschreven desinformatie kennis zouden nemen en dat dan wereldwijd zou ontkennen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo