Bonaire

Kamer vraagt naar herstel St. Maarten

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil weten hoeveel door orkaan Irma verwoeste huizen op Sint Maarten inmiddels – zes maanden na de ramp – zijn hersteld.

Ook wil zij weten of de projecten in het kader van de ‘Early Recovery-fase’ waarvoor de regering 7 miljoen euro heeft uitgetrokken al zijn gestart en – als dat het geval is – wat er concreet met dat geld is gedaan. De commissie stelt de vragen naar aanleiding van een wijziging van de rijksbegroting in verband met de verstrekte noodhulp en de reservering voor het wederopbouwfonds van 550 miljoen.

De commissie wil ook weten of er werkzoekenden worden ingeschakeld bij de herstel- en wederopbouwactiviteiten. En: ,,Hoeveel jongeren en werkloos horeca- en toerismepersoneel zijn bezig met omscholing om in de bouw- en zorgsector te kunnen gaan werken?” De Kamerleden vragen tenslotte ook naar het aantal microkredieten dat inmiddels aan (her)startende ondernemers is verstrekt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo