Bonaire

Dag van de logopedie in het teken van Ondersteunende Communicatie

Met Ondersteunende Communicatie geeft de logopedist iedereen een stem.

Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook kinderen en volwassenen die zich niet of moeizaam via spreken kunnen uitdrukken, hebben de behoefte te communiceren. Door andere vormen van communicatie of hulpmiddelen te gebruiken, kunnen zij zich toch uiten. Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen.

Daarom staat de Dag van de Logopedie, op 6 maart 2018, in het teken van Ondersteunende Communicatie.

Enkele voorbeelden

Een man met ernstige afasie als gevolg van een hersenbloeding, zou na training door de logopedist via een hulpmiddel weer kunnen communiceren met zijn vrouw.

Een kind met het syndroom van Down dat moeilijk spreekt, leert ondersteunende gebaren te gebruiken zodat zijn omgeving hem beter begrijpt.

Met intensieve begeleiding van een logopedist zouden een kind met ernstige meervoudige beperkingen en haar ouders, met behulp van pictogrammen, elkaar duidelijk kunnen maken wat zij willen.

De logopedist kan helpen

Logopedisten kunnen kinderen en volwassenen met taal- en spraakstoornissen behandelen en begeleiden. Ze doen onderzoek naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ze helpen bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen indien dat nodig is en trainen ze in het gebruik ervan. Daarbij betrekken ze alle communicatiepartners, immers communiceren doe je niet in je eentje!

Verder bieden logopedisten oefeningen aan om met de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen, het begrijpen,uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.

Meer weten over logopedie en Ondersteunende Communicatie?

www.logopedie.nl

Door: Liselore Kieft – Kloosterziel (Sentro Logopedia Boneiru)

         slboneiru@gmail.com

         00599 717 7030 / 00599 785 8903

Deel dit artikel