Bonaire

Aanvragen subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen” binnenkort van start

Alle kinderen moeten mee kunnen doen. Ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Met de subsidieregeling Kansen voor alle kinderen stelt het kabinet middelen beschikbaar om kinderen te helpen. De subsidieregeling is bedoeld voor benodigdheden die kinderen van 0 tot 18 jaar missen vanwege gebrek aan geld. De middelen dienen in natura aan de kinderen te worden aangeboden. 

Organisaties die goede plannen hebben om kinderen te helpen, kunnen een subsidie aanvragen. Met het geld dat ze ontvangen kunnen ze bijvoorbeeld zorgen voor gezond eten op school, zwemlessen voor kinderen waarvan de ouders dat niet zelf kunnen betalen of bijvoorbeeld voor muziekles of een muziekinstrument. Het gaat daarbij om organisaties zonder winstoogmerk met een rechtspersoonlijkheid, zoals scholen, stichtingen, kerken en verenigingen. Vorig jaar werden er 19 projecten op Bonaire goedgekeurd. Saba heeft 10 projecten kunnen uitvoeren en op Statia hebben 8 projecten doorgang gekregen.

Organisaties kunnen dit jaar van 1 mei tot en met 15 mei plannen indienen. Daarbij worden de plannen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Als een plan wordt goedgekeurd, kan de organisatie subsidie krijgen tot het subsidieplafond is bereikt. Zo kunnen de spullen snel bij de kinderen terecht komen. Zodat álle kinderen kunnen meedoen.

Op alle drie de eilanden zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in de maanden februari en maart. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via het e-mailadres KansenvoorallekinderenCN@minszw.nl.

Deel dit artikel