Bonaire

Toezicht op voedsel is meer dan alleen controle

Kralendijk – De Directie Toezicht & Handhaving heeft vanuit de (sociale) media verschillende reacties ontvangen waaruit blijkt dat er een aantal onduidelijkheden zijn wat betreft controle op voedsel- en consumentenproducten. Met dit persbericht proberen we daar meer duidelijkheid over te verstrekken.

De Directie Toezicht & Handhaving brengt de wettelijke eisen en verplichtingen aan voedsel-  en consumentenproducten continu onder de aandacht van de ondernemers op Bonaire. Dit gebeurd door middel van het verstrekken van informatie, verhoging bewustwording en het stimuleren van ondernemers om kennis te nemen van wet- en regelgeving in het kader van volksgezondheid.

Dertig jaar geleden telde Bonaire 7 supermarkten en toko’s. Anno 2018 telt Bonaire ongeveer 500 geregistreerde bedrijven binnen de levensmiddelenbranche en eetgelegenheden. Deze enorme toename in de afgelopen decennia drukt enorm op de capaciteit van de Directie Toezicht & Handhaving.

Controles worden niet alleen bij de geregistreerde bedrijven uitgevoerd. Ook tijdens grote evenementen en cruisemarkten worden hygiëne, temperatuur voedsel e.d. gecontroleerd. De Directie Toezicht & Handhaving heeft momenteel helaas nog onvoldoende capaciteit om alle bedrijven, markten en evenementen op zeer regelmatige basis te controleren.

Daarom word er ook een beroep gedaan op bedrijfseigenaren en de Bonairiaanse bevolking om zelf ook verval van producten, onhygiënische praktijken e.d. nauwlettend in de gaten te houden. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor  het verstrekken van kwalitatief goede en veilig voedsel, met een toezichthouder die hier bovenop zit en handhaaft.

Als u een klacht wilt indienen, bedorven producten en/of onhygiënische praktijken wilt rapporten aan  de Directie Toezicht & Handhaving dan kunt u dat per e-mail doen via bisami_th@bonairegov.com.

Deel dit artikel