Bonaire

BOPEC Bonaire onder verscherpt toezicht ILT en RWS

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt de voorgenomen last onder bestuursdwang (LOB) voorlopig niet op aan Bonaire Petroleum Corporation N.V. (BOPEC). Ook Rijkswaterstaat (RWS) zal het gebruik van de steigers bij het bedrijf nu niet stilleggen. Het opslagbedrijf voor stookolie op Bonaire komt wel per direct onder verscherpt toezicht. Dat melden de ILT en RWS na een verificatiebezoek vorige week dat enkele dagen in beslag nam.

BOPEC heeft tijdens het bezoek van de ILT kunnen aantonen dat het over de financiële middelen beschikt om het belangrijkste achterstallig onderhoud met spoed aan te pakken. Het bedrijf is inmiddels al gestart met het herstellen van de meest urgente gebreken die risico’s voor mens en milieu opleveren. Het verscherpt toezicht ziet erop toe dat dit op een juiste en veilige wijze gebeurt. Daarnaast heeft BOPEC ingestemd met een exploitatiestop van de terminal voor het noodzakelijke groot onderhoud.

Het verscherpt toezicht bestaat uit meerdere inspecties in 2018 zodat intensief gevolgd kan worden of BOPEC voldoende stappen zet om op korte termijn te voldoen aan de geldende voorschriften. Bovendien worden aan het bedrijf meerdere lasten onder dwangsom (LOD) opgelegd. Hiermee blijft de druk hoog op de voortgang van de meest urgente en noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Wanneer de situatie daarom vraagt, kan de last onder bestuursdwang opnieuw worden aangekondigd of in geval van acuut gevaar direct worden toegepast.

Vergunning

BOPEC is sinds 1974 op Bonaire is gevestigd. Het bedrijf heeft sinds 2014 een milieuvergunning, maar kampt met grote achterstanden in het onderhoud aan opslagtanks, steigers, leidingen en elektrische installaties.

Inspectie

Sinds 2014 worden op Bonaire inspecties uitgevoerd bij de drie op- en overslagbedrijven van brandstoffen (BOPEC, Curoil Hato en Curoil Airport), omdat het eiland eind 2010 een bijzondere Nederlandse gemeente is geworden. Deze inspecties worden door de ILT gezamenlijk uitgevoerd met RWS en de brandweer (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond namens Brandweer Caribisch Nederland). De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) zal dit jaar ook weer aansluiten bij de inspecties.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo