Bonaire

Nieuwe cao Rijksambtenaren Caribisch Nederland

Op 30 november en 1 december 2017 zijn de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen voor de Rijksambtenaren aangevangen. Het  was een wens van de bonden om tijdig een akkoord te hebben vanwege de aflopende cao 2016-2017.

Op 18 januari 2018 zijn de onderhandelingen voortgezet en is tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Het resultaat was een combinatie van wensen van de vakbonden en de werkgever. Dit resultaat is door alle vier de bonden en de werkgever ondertekend. De afspraak is gemaakt dat de bonden hun achterban raadplegen met een positief advies. Afgesproken is het overleg voort te zetten op 15 februari 2018, zodat voldoende tijd was voor de raadpleging van de achterban.

Op 15 februari 2018 zijn alle vier de vakbonden weer met de werkgever bijeengekomen. Drie vakbonden gaven aan dat hun achterban akkoord is met het onderhandelingsresultaat. De NAPB vroeg uitstel omdat ze te weinig leden hebben kunnen raadplegen. Volgens de voorzitter van de NAPB kon hij uitgaande van de reactie van de aanwezige leden geen akkoord geven.

De vakbonden ABVO, ACOM en WICSU-PSU en de werkgever wijzen erop dat de ondertekening in het belang is van alle werknemers (spoedige uitbetaling van loonsverhoging) en de voortgang van het decentraal overleg (met openbare lichamen, onderwijs etc.). Hoewel de NAPB uit het overleg is gestapt, ondertekenden de drie vakbonden en de werkgever een voor alle medewerkers (inclusief NAPB-leden) rechtsgeldig akkoord.

Ondanks aandringen van de werkgever heeft de NAPB besloten niet verder deel te nemen aan het overleg. De drie vakbonden en werkgever betreuren het opstappen van de NAPB, omdat er andere belangrijke onderwerpen op de agenda staan die ook van belang zijn voor hun leden.

Rocargo

Met dit arbeidsvoorwaardenakkoord vindt een  loonsverhoging plaats voor alle rijksambtenaren van 2% in 2018 en 1,75% in 2019.

Daarnaast wordt een langgekoesterde wens van de bonden om te komen tot een dertiende maand stap voor stap gerealiseerd. Met dit arbeidsvoorwaardenakkoord ontvangen alle rijksambtenaren een procentuele eindejaarsuitkering van 5% in 2018, 6% in 2019 en 7% in 2020 in plaats van de huidige nominale eindejaarsuitkering van USD 1250. Het minimale bedrag wordt bovendien ten opzichte van de huidige eindejaarsuitkering verhoogd naar USD 1500, zodat alle rijksambtenaren in Caribisch Nederland er op vooruit gaan. De cao is afgesloten voor drie jaar en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Over levensfase bewust personeelsbeleid en mogelijke arbeidsduurverkorting zal in juni 2018 met de Staatssecretaris van BZK gesproken worden.

Met deze maatregelen profiteren alle rijksambtenaren in Caribisch Nederland van de economische ontwikkeling in Europees Nederland.

Deel dit artikel