Bonaire

Voorlichtingscampagne referendum Wiv Wet 2017 van start

Op 21 maart 2018 kan de bevolking van Caribisch Nederland deelnemen aan een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). RCN start deze week een voorlichtingscampagne op de 3 eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De voorlichtingscampagne duurt zes weken.

Er worden diverse communicatiemiddelen ingezet, zoals advertenties, radio- en TV spots en Facebook om stemgerechtigden van alle benodigde informatie te voorzien, zodat ze op de juiste manier gebruik kunnen maken van hun stemrecht.

De campagne, met als thema “Elke stem telt”, heeft als doel  iedere inwoner bewust te maken van de volgende hoofdonderwerpen:

  • bekendheid dat er een referendum gehouden wordt
  • wie mag waar stemmen, wanneer en op welke tijden
  • stemmen bij volmacht
  • het stembiljet

Op de website an www.rijksdienstcn.com/referendumwiv2017 vindt men uitleg over het stemproces en de stemregels. Meer informatie omtrent de wet waarover het referendum wordt gehouden vindt men op de website van www.referendumcommissie.nl.

In opdracht van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties voert RCN de voorlichtingscampagne uit. De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het referendum. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo