Bonaire

Detentie Abraham opgeheven; uitspraak strafzaak op 28 februari

F00BON Foto Gedeputeerde Abraham

Voormalig gedeputeerde Clark Abraham is vanaf vanavond (voorlopig) in elk geval weer een vrij man.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Mishandelde Clark Abraham zijn echtgenote Christel Engels nu wel of niet, was er sprake van huisvredebreuk of niet en was er sprake van stalking of niet? Rondom deze drie vragen draaide de rechtszaak vandaag tegen voormalig gedeputeerde en PDB-leider Clark Abraham.

Hoewel de rechter pas op 28 februari uitspraak zal doen over de door het Openbaar Ministerie (OM) ten laste gelegde feiten, zal Abraham vooralsnog in elk geval weer in vrijheid worden gesteld. Abraham zat sinds 20 januari jl. weer in detentie, nadat het kwam tot een handgemeen tussen Abraham en de nieuwe partner van zijn ex-vrouw, V. Soenchit.

Over het handgemeen tussen Soenchit en Abraham ontstond in sociale media en de lokale pers veel tumult, nadat videobeelden leken te laten zien dat Soenchit degene was die als eerste naar Abraham uithaalde en niet omgekeerd.

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de rechtszaak tegen Abraham een straf van maar liefst 128 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en met de bijzondere voorwaarden dat – verdachte zich dient te houden aan de voorschriften van en de aanwijzingen gegeven door of namens de Stichting Reclassering Caribisch Nederland, zolang als de reclassering dit nodig vindt; verdachte zich laat behandelen door een psycholoog en moet hij mee werken aan de ingezette hulpverlening, zoals door Voogdijraad en Jeugd en Gezin en tenslotte een contactverbod voor zowel Engels als Soenchit.

Rocargo

De raadsman van Abraham, mr. Edward Winkel, besteedde veel tijd aan het weerleggen van de zaken die door het OM ten laste werden gelegd. Volgens Winkel lag de zaak op eigenlijk bijna alle punten wel anders dan door het OM naar voren gebracht. Winkel verzocht namens Abrham ook vrijspraak en directe invrijheidsstelling. Rechter De Kort ging mee met de invrijheidsstelling, maar besloot pas op 27 februari uitspraak te doen over de ten laste gelegde feiten. Ook oordeelde De Kort dat het contactverbod met Engels en Soenchit in de tussentijd gehandhaafd dient te blijven.

Abraham werd door Rechter de Kort ook in gelegenheid gesteld zelf het laatste woord te hebben, waar Abraham ook gebruik van maakte. De Rechter besloot dat Abraham uiterlijk om 9 uur vanavond weer in vrijheid moest worden gesteld.

Abraham zal nog tot 28 februari moeten wachten om te horen of het Gerecht de ten laste gelegde feiten bewezen acht of meegaat met de verdediging in de zienswijze dat alleen vrijspraak gerechtvaardigd is in deze.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo