Bonaire

Renovatie pieren Kralendijk gaat spoedig beginnen

Kralendijk – Van februari tot september worden de pieren in de haven van Kralendijk grondig gerenoveerd. Vracht kan straks beter en eenvoudiger worden afgehandeld en cruiseschepen kunnen straks veiliger aanleggen. Nadat de pieren zijn gerenoveerd, kunnen zij weer vele jaren mee. Gezaghebber en voorzitter van de stuurgroep Ontwikkeling Zeehavens Bonaire Rijna: “Natuurlijk ben ik zeer verheugd dat deze voor het eiland zo belangrijke infrastructuur wordt opgeknapt en verbeterd want de cruisevaart is van groot belang voor de economie van Bonaire”.

Ook gedeputeerde Kroon van infrastructuur is opgetogen dat er met deze grondige opknapbeurt een einde komt aan de onveilige situatie van de Zuidpier. Kroon: “ik ben zeer onder de indruk van de inzet van alle partijen. Dit is een heel mooi resultaat van de gedegen en professionele inbreng van ministerie I en W en PoAI en natuurlijk onze directie Ruimte en Ontwikkeling”.

Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, waarbij inschrijvingen van zes aannemers uit Nederland en de Cariben zijn ontvangen, is afgelopen week opdracht gegeven aan de firma Knol Weg- en Waterbouw uit het Nederlandse Akkrum om het werk uit te voeren. Deze aannemer heeft ruime ervaring met dit soort werken. Eind september moet het werk klaar zijn.

De renovatie van de pieren zal in opeenvolgende fases worden uitgevoerd. Eind februari wordt begonnen met renovatie van de Middenpier. Door onder andere verlaging van de kade wordt deze beter geschikt gemaakt voor afhandeling van (Ro-Ro) vrachtschepen. Als dit eind april klaar is gaat de Zuidpier dicht en wordt begonnen met de reparaties. Bij deze pier wordt betonschade hersteld en worden twee nieuwe grote afmeerpalen (dolphins) in zee bijgeplaatst. Door het plaatsen van deze dolphins wordt het afmeren van cruiseschepen veiliger en kunnen ook grotere schepen afmeren.

Havenmeester Gunther Flanegin is heel blij met deze zeer noodzakelijke renovatie van de steiger en vooral met de extra dolphins. Volgens de Havenmeester zijn op dit moment de afmeervoorzieningen verre van ideaal voor grote schepen en hebben meerdere rederijen bij hem aangedrongen op verbetering. Met de op handen zijnde renovatie wordt hieraan gehoor gegeven.

De werken worden uitgevoerd in nauw overleg met de Havenmeester die er voor gezorgd heeft dat de Zuidpier in mei buiten gebruik kan worden gesteld. Uitgangspunt is dat de scheepvaart zo weinig mogelijk hinder ondervind tijdens de uitvoering van het werk.

Het project is tot stand gekomen in nauw overleg tussen het Eilandsbestuur en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie is financier van het project. Het projectmanagement van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door Port of Amsterdam International, die ook in andere havenaangelegenheden samenwerkt met de Havenmeester en het Openbaar Lichaam Bonaire.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo