Bonaire

Gedeputeerde Kroon onderneemt concrete actie om Bonaire Little League te reactiveren

Problemen van volwassenen mogen kinderen niet verhinderen om te sporten!

Kralendijk – Sportgedeputeerde Pablo ‘James’ Kroon heeft, vergezeld van INDEBON-directeur Peter Silberie, in vergadering bijeengezeten met de bestuurders van Bonaire Little League. Deze vergadering had als doel om helderheid te verkrijgen over de beschikbaarheid van de bestuurders en de plannen die ze hebben voor de nabije toekomst.

Na ruimte gegeven te hebben aan alle aanwezigen om hun gedachten en zorgen naar voren te brengen, heeft gedeputeerde Kroon uitgelegd dat hij de INDEBON reeds opdracht heeft gegeven om te onderzoeken wat de huidige staat is van Bonaire Little League, hoe het zit met de teams, wie nog beschikbaar is en wie bereid is om hun steentje bij te blijven dragen aan de baseballsport en in dit specifieke geval, baseball voor kinderen. De opdracht die door gedeputeerde Kroon aan INDEBON gegeven is, werd in handen gelegd van Nymphette (Nununu) Josephia, die in de loop van deze week gaat beginnen met gesprekken met de verschillende bestuurders om hun beschikbaarheid te peilen.

Voor wat het bestuur zelf betreft, heeft gedeputeerde Kroon aan allen een oproep gedaan om de organisatie in leven te houden in afwachting van de resultaten van het onderzoek dat verricht gaat worden om later als alle informatie op tafel ligt, de nodige beslissingen te nemen. Dit zal conform een basisplan plaatsvinden die door de districtsadministrateur dhr Manuela ingediend zal worden, die zich bereid heeft getoond om de baseballsport op Bonaire te blijven helpen. Dhr Manuela verklaarde dat hij blij is met de actie die de gedeputeerde heeft ondernomen om Bonaire Little League te reactiveren.

Zijdens het bestuur is naar voren gekomen dat zij geprobeerd hebben om aan het begin van het afgelopen jaar actie te ondernemen, maar dat zij steeds te horen kregen dat er geen geld was en dat er niets mogelijk was. Gedeputeerde Kroon heeft gesteld dat hij niet naar het verleden kijkt, maar dat zijn wens is om te zien hoe wij samen vooruit komen. Gedeputeerde Kroon geeft de Bonairiaanse bevolking de verzekering dat hij niet zal rusten totdat het gelukt is om Bonaire Little League weer terug op beide benen te krijgen.

Deel dit artikel