Bonaire

BIA zonder RvC; ook interim-directeur houdt het voor gezien

Foto - Harald Linkels
gedeputeerde IBI Martis

Een ietwat beteuterd kijkende gedeputeerde Ibi Martis vindt niet dat het BC de situatie op de luchthaven zelf in de hand heeft gewerkt. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- De Bonaire International Airport (BIA) lijkt steeds meer op een stuurloos schip, nu geen één commissaris meer in functie is en waarnemend directeur Gerard Chin-A-Lin het komende week ook voor gezien houdt. In een ietwat tumultueuze verlopen algemene verggadering van aandeelhouders (AVA), die gisteren werd gehouden, stapte ook de enige aanwezige commissaris op. Dat was voor Chin-A-Lin ook reden om niet langer op ad-interim basis als directeur te willen fungeren. Zonder Raad van Commissarissen zei Chin-A-Lin zich niet comfortabel te voelen de taak, ook niet op tijdelijke basis uit te blijven voeren.

Het voltallige bestuurscollege was vanmiddag aanwezig in een inderhaast bijeengeroepen persconferentie om uitleg te geven over de situatie bij de BIA. Het feit dat de drie op de luchthaven opererende afhandelaars elkaar dinsdagavond publiekelijk in de haren vlogen, wat leidde tot een urenlange vertraging in de afhandeling van een vliegtuig van Aruba Airlines, maakt het gebrek aan daadkrachtig leiderschap pijnlijk duidelijk.

Op de vraag van Bonaire.Nu of het bestuurscollege niet vond dat zij zelf debet was aan de ontstande situatie op de luchthaven, antwoordde gedeputeerde Hubert (Ibi) Martis ontkennend. “Zaken moeten volgens de regels lopen”, meende de gedeputeerde die zei dat het BC een rommelige situatie had aangetroffen met verlopen contracten en zittingstermijnen van diverse commissarissen die ook al verlopen waren.

Volgens de gedeputeerde waren er wel meer dingen die mis op de luchthaven. Verwijzend naar het incident van afgelopen dinsdag tussen Air Handeling Services (AHS), Bonaire Air Services (BAS) en Progressive Air Services (PAS), wees de gedeputeerde op het feit dat geen van de drie afhandelingsmaatschappijen op dit moment beschikte over een geldig contract met de luchthaven.

Martis gaf ook aan dat bij het vertrek van Chin-A-Lin komende week, er al een nieuwe interim-directeur zou zijn aangesteld. Die interim-directeur moet de zaak op de luchthaven draaiende houden, totdat een nieuwe Raad van Commissarrissen is benoemd die de zoektocht naar een nieuwe directeur kan opstarten.

De gedeputeerde ontekende overigens dat vooral aan het bestuurscollege gelieerde personen kandidaat zouden zijn om aangesteld te worden als commissaris of als directeur. “Ik ontken met klem dat de namen die in de pers zijn genoemd degenen zijn die wij op het oog hebben om bij BIA aan te stellen”, aldus Martis. Volgens de gedeputeerde dienen zowel de commmissarissen als de kandidaat voor het directeurschap te voldoen aan een reeds opgesteld profiel. Daarnaast moeten kandidaten voor de Raad van Commissarissen ook nog eens getoest worden door het bureau van de Rijksvertegenwoordiger en is het BC gehouden aan de Code Corporate Governance.

Volgens het BC is er geen aanleiding tot zorg. “De luchthaven heeft een enorm belangrijke functie in de samenleving”, aldus gedeputeerde Martis die zei die de aanwezige pers verzekerde van het feit dat het BC de situatie nauwgezet in gaten zou houden. Ook sprak de gedeputeerde de hoop uit dat met name de oppositiepartijen in de eilandsraad zich zouden onthouden van het bedrijven van politiek met de situatie op de Flamingo luchthaven. “Daar is de luchthaven te belangrijk voor”, aldus de UPB-gedeputeerde,

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo