Bonaire

Hospice “Kas Flamboyan” 13 januari 2018 officieel geopend

Hospice “Kas Flamboyan” 13 januari 2018 officieel geopend

Het eerste hospice voor palliatieve terminale zorg op Bonaire, Kas Flamboyan, wordt op 13 januari aanstaande officieel geopend. Kas Flamboyan zal vanaf 1 5 januari zorg bieden aan personen die terminaal ziek zijn en in de laatste fase van hun leven verkeren.  Deze zorg zal verleend worden door de huisartsen en de thuiszorg ondersteund door de vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde!

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt (en zijn naasten) in de laatste fase van de ziekte  een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Er is in de palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen.

Aanmelding van personen die in aanmerking komen voor deze speciale vorm van zorg zal via de lokale huisartsen geschieden en is bestemd voor alle verzekerden van Bonaire onder de Regeling van het ZVK. Hospice “Kas Flamboyan” 13 januari 2018 officieel geopend

Deel dit artikel