Bonaire

Raad van Commissarissen TCB benoemt Adriaens als General Manager

Om de continuiteit binnen de organisatie te waarborgen zou de RvC van TCB besloten hebben hebben om Adriaens voorlopig aan te stellen als General Manager van de organsisatie. Foto: Harald Linkels
Maurice Adriaens 2

Om de continuiteit binnen de organisatie te waarborgen zou de RvC van TCB besloten hebben hebben om Adriaens voorlopig aan te stellen als General Manager van de organsisatie. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- Naar Bonaire.Nu begrijpt heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) op de eerste werkdag van het jaar besloten Maurica Adriaens aan te stellen als General Manager van de organisatie. De actie van de RvC volgt op onduidelijkheid over het voornemen van het Bestuurscollege het contract van Adriaens als statutair directeur van de TCB te herbenoemen.

Het contract van Adriaens als statutair directeur van de TCB verliep op 31 december jl, zonder dat het BC een duidelijk standpunt innam over de verlenging van het contract of het dienstverband. Met haar actie lijkt de RvC te hebben willen voorkomn dat de continuiteit van de organisatie in het geding zou komen.

Vanuit diverse hoeken van de samenleving is met grote zorg kennis genomen over de onduidelijkheid over de status van Adriaens, vooral nu recent een aantal belangrijke stappen zijn genomen voor de ontwikkeling van het toerisme op het eiland. Zo werd een contract gesloten met zowel het Canadese Sunwing en het Amerikaanse American Airlins, terwijl recent ook een Strategisch Marketing Plan (SMP). Het Strategisch Marketing Plan heeft een groot aantal actiepunten in zich die nadere uitwerking behoeven.

Diverse actoren in de toerismesector zijn van mening dat Bonaire zich gelukkig mag prijzen met een topper als Adrieans aan het roer van de TCB. De onduidelijkheid over de positie van Adriaens volgt op een bezuiniging op onder andere het marketingbudget van de organisatie, terwijl alom bekend is dat toerismm het de belangrijkste economische activiteit van het eiland is.

Hoewel nog steeds onduidelijkheids bestaat over de positie van statutair directeur bij de TCB, lijkt de RvC van de organsisatie in ieder geval zeker te hebben gesteld dat Adriaens voor de organisatie behouden blijft.

Deel dit artikel