Bonaire

Consumentenorganisatie UNKOBON reageert op prijsverhoging WEB

Consumentenorganisatie UNKOBON reageert op prijsverhoging WEB

Uitstelbeleid leidt tot tariefverhoging van 24%

Met ingang van 1 januari 2018 verhoogt WEB de tarieven voor elektriciteit met maar liefst 24%. Tijdelijk – voor drie maanden – daarna komt er een nieuw stelsel van tarieven waarvan de gevolgen voor Bonaire nog steeds onduidelijk zijn. Het nieuwe tarievenstelsel is een gevolg van de Wet elektriciteit en drinkwater BES die in 2016 van kracht is geworden. Door deze wet hebben niet meer alleen WEB en het Bestuurscollege, maar ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rol in het vaststellen van de tarieven.  De invoering van het nieuwe stelsel m.b.t. de consumententarieven zou per 1 januari 2017 plaatsvinden, maar is medio december 2017 voor de derde keer uitgesteld. Deze keer tot 1 april 2018.

De nu aangekondigde tijdelijke tariefverhoging is een gevolg van een flinke stijging van de productietarieven die Contour Global  vanaf 1 januari 2018 in rekening mag brengen en van de productieprijs van door WEB zelf geproduceerde stroom.

In 2017 was al sprake van hogere kosten die een tariefstijging rechtvaardigden, maar desondanks  bleven de tarieven die WEB aan haar klanten in rekening bracht ($0,205 voor productie en $0,104 voor netwerk) dit jaar ongewijzigd. Voor Unkobon is het onbegrijpelijk dat de betrokken instanties niet eerder tot aanpassing  zijn gekomen. Als de verhoging in 2017 tijdig had plaatsgevonden,  zoals bij Saba en Statia waarin toegezegde subsidies uit Nederland zijn verwerkt, zou de  enorme schok van deze tijdelijke verhoging per 1 januari 2018  voor veel consumenten  kunnen zijn voorkomen.

Meer informatie over productietarieven op FB.com/Unkobon

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo