Bonaire

Het bestuur van Bonaire met uitleg mbt subsidie van instanties in 2018

Kralendijk – Onlangs hebben de instanties en organisaties die jaarlijks subsidie of een andere vorm van financiële steun van het Bonairiaanse eilandsbestuur krijgen, individueel een brief ontvangen waarin het Bestuurscollege haar excuses aanbiedt voor het feit dat het niet mogelijk was om deze instanties op de gewenste manier te berichten dat er voor het jaar 2018 een aanpassing zou komen v.w.b. de respectievelijke begrootte bedragen.

Zoals bekend had het Bestuurscollege, na zitting te hebben genomen en in korte tijd een begroting zonder deficit moest presenteren, tegen haar wens in geen andere optie dan aanpassingen in de vorm van kortingen toe te passen op een deel van de begroting 2018. Dit heeft onder andere de bovengenoemde instanties getroffen. Op 14 november heeft de Eilandsraad de begroting 2018 goedgekeurd, die conform de eisen van de Cft geen deficit dan wel een negatief saldo mag vertonen.

Door middel van een brief dd. 12 december 2017 heeft de staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dhr Knops, het Bestuurscollege geïnformeerd dat de begroting 2018 van het openbaar lichaam Bonaire is goedgekeurd in de vorm waarin hij is ingediend. Op grond hiervan en rekening houdend met een motie die op 14 november door de Eilandsraad is aangenomen, heeft het Bestuurscollege de Directie Samenleving en Zorg en de Directie Ruimte en Ontwikkeling opgedragen om samen met de Afdeling Financiën en de Afdeling Juridische en Algemene Zaken de administratieve processen af te ronden. Dit houdt in dat binnenkort de betrokken instanties en organisaties hun definitieve besluit zullen ontvangen v.w.b. het totale bedrag voor het jaar 2018, conform de begroting 2018. Vervolgens zullen in de gevallen waarvoor dat van toepassing is de zorgcontracten in de eerste weken van 2018 getekend worden.

Het is goed om te vermelden dat gedurende de eerste drie maanden van 2018 het maandelijkse bedrag dat de instanties en organisaties zullen ontvangen, gelijk is aan het bedrag dat ze over de maand december hebben ontvangen. Gedurende de eerste 3 maanden van 2018 zullen door de twee bovengenoemde directies, samen met de betrokken instanties en organisaties stappen worden ondernomen om vast te stellen of het nodig is om in 2018 aanpassingen toe te passen. Hierbij wordt rekening gehouden met verplichte wettelijke taken, de mate van verantwoordelijkheid, de urgentie en het belang van de taken, de wijze van naleving en de prestaties van de instanties m.b.t. hun zorgcontracten.

De gedeputeerden van het openbaar lichaam maken van deze gelegenheid gebruik om de gehele Bonairiaanse bevolking een fijn Kerstfeest en een gelukkig 2018 toe te wensen met veel zegen, voorspoed, liefde en vrede.

Deel dit artikel