Bonaire

Stichting Project tekent samenwerkingsovereenkomst met stichting Pluryn Hoenderloogroep

Stichting Project is een jeugdhulpverleningsorganisatie in ontwikkeling. Constant zijn we bezig om ons te verbeteren. Onze medewerkers doen dit vanuit een grote intrinsieke motivatie om goede zorg te leveren aan de jongeren en gezinnen. We willen steeds beter aansluiten op de behoefte van de jongeren en het gezin. Het is belangrijk dat de medewerkers goed gecoached en begeleid worden, dat ze de nodige kennis hebben om de jongeren en het gezin steeds beter te kunnen begeleiden. Het is mijn taak (aldus Mick Schmit directeur van stichting Project) dit te faciliteren. Omdat de doelgroep, jongeren met (ernstige) gedragsproblemen binnen stichting Project enorm breed is, hebben we soms niet alle kennis zelf in huis. Dus dan is het zaak om dit bij een andere organisatie te gaan halen.

Om die reden heb ik vorig jaar contact gezocht met stichting Pluryn. Pluryn is een professionele organisatie binnen de jeugdhulpverlening in Nederland met een enorme verscheidenheid aan doelgroepen en methodes van begeleiden. Na een aantal bezoeken en gesprekken heb ik het gevoel de juiste grote broer te hebben gevonden. Daarnaast gaf stichting Pluryn aan dat men ook jongeren uit het Caribisch gebied opvangt en daarin soms kennis en netwerk ontbeert en men graag van onze expertise gebruik wil maken. Het uitwisselen van kennis maakt het tot een prachtige win-win situatie.

Ik ben er dan ook enorm trots op om samen met mw. Lieke van Domburgh (directeur Kwaliteit van Zorg en Innovatie stichting Pluryn) de handtekening te kunnen zetten onder dit fantastische samenwerkingsovereenkomst. Forsa think: we

Deel dit artikel