Bonaire

Ondanks goedkeuring: Stevige kanttekeningen Knops bij begroting Bonaire

Door Harald Linkels

Kralendijk- Na een uitstel van 2 weken, voor het nader bestuderen van de begroting die het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) indiende voor het jaar 2018, is er dan toch uiteindelijk een goedkeuring gekomen van Staatssecretaris Raymond Knops.

Rocargo

Toch plaatst de Staatssecretaris wel een aantal kritische kanttekeningen bij de begroting die door Bonaire werd ingediend. “In ons begeleidend schrijven bij de goedkeuring van de begroting 2017 is u verzocht invulling te geven aan de aandachtspunten van het Cft, waaronder het op orde brengen van het financiele beheer. Tot op heden zie ik zeer weinig voortgang hierin, wat mij grote zorgen baart. De snelle opvolging van verschillende bestuurscolleges en gedeputeerden mogen geen reden zijn voor het achterblijven van verbeteringen”, schrijft Knops aan het bestuurscollege.

Ook heeft de Staatssecretaris kritiek op de wijze waarop kortingen in subsidies werden doorgevoerd. Hoewel de bewindsman zegt dat hij geen oordeel wil uitspreken in de keuzes die het bestuurscollege heeft gemaakt (verwezen wordt naar doorgevoerde kortingen op subsidies van diverse entiteiten), tekent hij wel aan dat het van belang is betrokken organisaties tijdig te informeren.

“Vooruitlopend op de beantwoording van de aan mij gestelde schriftelijke vragen merk ik alvast wel op dat het van goed bestuur getuigt betrokken partijen tijdig te informeren zodat zij rekening kunnen houden met de gemaakte beleidskeuze”, schrijft Knops, daarbij verwijzend naar de doorgevoerde kortingen.

Diverse organisaties, waaronder de Tourism Corporation Bonaire (TCB), de Kamer van Koophandel en onderwijsinstituut Forma maakten bezwaar tegen de wijze waarop de korting in subsidie werd doorgevoerd, namelijk op het laatste moment en zonder communicatie vooraf. De oppositie, bestaande uit de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en Clark Abraham van de PDB maakten al eerder bezwaar tegen de wijze waarop de begroting 2018 werd opgesteld en met name de keuzes die het bestuurscollege daarin maakte. De keuzes om te korten op instellingen met vooral een sociaal doel werd door de oppositie aangemerkt als ‘a-sociaal’.

Rocargo
Deel dit artikel