Bonaire

Gezaghebber wil duurzame oplossing brandstofvoorziening

Rijna bespreekt met onder andere staatssecretaris Knops de situatie omtrent de brandstofvoorziening op Bonaire. Foto: OLB
Rijna met Knops

Rijna bespreekt met onder andere staatssecretaris Knops de situatie omtrent de brandstofvoorziening op Bonaire. Foto: OLB

Door Harald Linkels

Kralendijk- Gezaghebber Edison Rijna wil een duurzame oplossing als het gaat om de brandstofvoorziening op het eiland. Rijna is als voorzitter van het Bestuurscollege verantwoordelijk voor (onder meer) de veiligheid en de openbare bare orde.

De (Rijks)Inspectie Leefomgeving en Transport heeft al eerder ten aanzien van de opslag van brandstof op de drie bestaande locaties veiligheidsissues vastgesteld. De betrokken bedrijven – Curoil en Bopec – die als eerste verantwoordelijk zijn voor een veilige opslag van de brandstof op Bonaire zijn door de inspectie in de gelegenheid gesteld de noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers en burgers te waarborgen.

Als de opgelegde maatregelen niet binnen de door de inspectie gestelde termijn gerealiseerd is, is het waarschijnlijk dat het Rijk op grond van de wet- en regelgeving dwingende maatregelen zal nemen die in het uiterste geval tot de sluiting van een of meer locaties kan leiden. Dat zou vergaande gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van elektriciteit, water, benzine en kerosine.

Gezaghebber Rijna zegt dat hij dat moment niet afwachten en daarom op uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar Den Haag is afgereisd om de kwestie te bespreken en met de betrokken bewindslieden en om alternatieve scenario’s voor de onbelemmerde levering van brandstof uit te werken en ook de maatschappelijke consequenties op adequate wijze te ondervangen.

Rocargo

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, BZK en Economische Zaken en Klimaat hebben een gezamenlijke taskforce geformeerd welke ook deze week bijeen is gekomen. In bijzijn van de gezaghebber is gesproken over een aanpak om de diverse scenario’s te maken waarbij gekeken wordt naar zowel de korte termijn als de lange termijn. Voor het geval de inspectie binnen afzienbare tijd handhavend optreedt, wordt een noodscenario ontwikkeld. Daarnaast wordt er gewerkt aan scenario’s ter advisering aan de gezaghebber om de continuïteit van de brandstofvoorziening voor de toekomst duurzaam veilig stelt.

De kwestie van de brandstofvoorziening op het eiland speelt al enkele jaren, maar daar is door de verantwoordelijke bedrijven en ook vanuit het Bestuurscollege mede vanwege de vele wisselingen van gedeputeerden onvoldoende urgentie aan toegekend.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo