Bonaire

Convenant gezonde school ondertekend: een mijlpaal behaald

Kralendijk – Op maandag 4 december jongstleden vond de ondertekening van de convenant Gezonde School plaats met de Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Dit vond plaats in het onderwijsplatform in aanwezigheid van alle partners binnen het onderwijsveld. Diensthoofd OCW-RCN, meneer Nolly Oleana en directeur van Directie Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire, Mw. Silvana Janga-Serfilia, waren tevens aanwezig bij deze speciale gelegenheid.

Na een toespraak van de heer Edsel Cecilia, gedeputeerde belast met Volksgezondheid en Onderwijs en mw. Alcira Janga-Jansen, afdelingshoofd Publieke Gezondheid, ging men over tot de ondertekening van de convenanten.

Gedeputeerde Edsel Cecilia en de vertegenwoordigers van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs ondertekenden het Gezonde School convenant en bekrachtigden hiermee officieel het samenwerkingsverband van de afdeling Publieke Gezondheid met de scholen dat al enkele jaren loopt.

Voor scholen, is het uitermate belangrijk dat de leerlingen gezond zijn, gezond in alle betekenissen: zowel lichamelijk als geestelijk als sociaal. Gezonde leerlingen hebben plezier in leren, kunnen zich concentreren en zijn een vreugde voor hun leraren en ouders.

Met Gezonde School hebben wij een win-win situatie. Scholen worden gestimuleerd om structureel aandacht te besteden aan de gezondheid en ontwikkeling van leerlingen. Dit draagt bij aan een gezondere leefstijl en leeromgeving, betere schoolprestaties en minder schooluitval. De leerlingen zijn fit en gezond, de scholen hebben instrumenten om hun leerlingen daarin te begeleiden, en de afdeling Publieke Gezondheid kan de scholen, de leerlingen en hun ouders daarin stimuleren en de hand reiken. Op die manier wordt er dan tegelijk een link gelegd tussen wat op school gebeurt en de activiteiten in de wijken.

Voor scholen zijn er daarom specifieke programma’s en projecten beschikbaar, primair gericht op de jongeren en secundair op de ouders. De scholen in primair onderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen daarom projecten implementeren gericht op onder andere de thema’s preventie van overgewicht, het drinken van water, preventie van gebruik van drugs en alcohol, en seksuele gezondheid.

De Gezonde School biedt de scholen de kans om preventieactiviteiten onder één noemer te plaatsen. De methode biedt ook de mogelijkheid om de preventieactiviteiten tot een vast onderdeel van het schoolcurriculum te maken. Op die manier worden leerlingen maximaal toegerust op hun participatie aan de samenleving.

Na de ondertekening van de Gezonde Shool  convenant zijn er tevens in het kader van de JOGG aanpak Bonaire drie voorlichtingsproducten gelanceerd: de tv-serie betrefend BMI, de tv-serie over water en de videoclip van water. Deze voorlichtingsmaterialen zullen gebruikt worden om jongeren en volwassenen bewust te maken van de preventie van overgewicht, het belang van gezond eten en het drinken van water in plaats van suikerrijke dranken.

De bijeenkomst  werd afgesloten onder het genot van een gezond hapje en drankje.

Gedeputeerde Cecilia bedankte alle scholen, alle andere betrokken actoren en het ministerie  van  OCW voor hun inzet en medewerking voor het tot stand komen van de ondertekening van de Gezonde School convenant.

De Afdeling Publieke Gezondheid is  zeer blij met de behaalde mijlpaal en  hoopt op een verdere hechte en vruchtbare samenwerking met de scholen voor primair en voortgezet onderwijs en alle andere samenwerkingspartners en organisaties ten behoeve van het gezond en veilig opgroeien voor kinderen en jongeren op Bonaire.

Wij willen immers allemaal; “Un mucha Salú pa un Boneiru salú.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo