Bonaire

Tjin-Asjoe (MPB): ook integriteit-scan uitvoeren bij zittende BC

Tjin-Asjoe is van mening dat ook het zittende BC aan een integriteitstoest moet worden onderworpen.
Elvis Tjin Asjoe

Tjin-Asjoe is van mening dat ook het zittende BC aan een integriteitstoets moet worden onderworpen.

Door Harald Linkels

Rocargo

Kralendijk- In een brief aan gezaghebber Edison Rijna schrijft de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) dat zij het voornemen van de gezaghebber toejuichen om een profiel op te stellen voor het screenen van toekomstige gedeputeerden op hun integriteit.

Volgens de blauwe partij is echter het screenen van toekomstige gedeputeerden nog niet genoeg, en zou in feite ook het zittende BC beoordeeld moeten worden als het gaat om integriteit. “Het huidige Bestuurscollege wordt gesteund door de raadsleden Maritsa Silberie-UPB, Jeanoushka Raphaela-UPB, Esther Bernabela-Onafhankelijk, Marugia Janga-DP en Robby Beukenboom-DP en kent een nipte meerderheid”, aldus de brief van de MPB.

Volgens de MPB zijn er verschillende redenen om te twijfelen aan de integriteit van de leden van het huidige bestuurscollege en zou het de voorkeur verdienen om een eventuele integriteitsscan niet alleen op toekomstige bestuurders, maar alsnog ook op de leden van het zittende college uit te voeren.

“Eén van de huidige gedeputeerden (verwezen wordt naar gedeputeerde James Kroon, red.) is in een eerdere bestuursperiode als douaneambtenaar is ontslagen omdat hij in zijn functie als Eilandgedeputeerde valsheid in geschrifte heeft gepleegd in een affaire betreffende de uitgifte een taxivergunning”, zo schrijft de MPB. “Hij heeft zijn ontslag aangevochten bij de rechter maar de rechter stelde zijn werkgever, het RCN, in het gelijk en zijn ontslag is dus een feit”, aldus de MPB.

Volgens de MPB heeft met name de UPB een reputatie om voorstellen die moeten leiden tot een meer integer bestuur te torpederen. In de brief van de blauwe partij aan gezaghebber Rijna worden daar diverse voorbeelden van genoemd, die tot wel meer dan 10 jaar terug gaan.

De MPB zegt dat mede gelet op recente ontwikkelingen zoals de interventie van het bestuurscollege in een organisatie als die van de Flamingo Luchthaven en het voornemen om daar aan de UPB gelieerde personen te benoemen, het urgent is geworden reeds nu een scan op integriteit uit te voeren. Aan de hand van concrete voorbeelden schetst de MPB dat er redenen zijn ook aan de integriteit van de overige twee gedeputeerden, Cicilia en Martis, te twijfelen.

“Op grond van deze laatste ontwikkelingen, gecombineerd met de historie en handelen van de leden van dit bestuurscollege adviseren wij u met klem om zo snel mogelijk een integriteits-scan van dit bestuurscollege te laten doen”, concludeert de MPB in haar brief aan Rijna.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo