Bonaire

Conferentie kwaliteit kinderopvang succesvol

Kralendijk – Op vrijdag 17 november heeft een conferentie plaatsgevonden over de kwaliteit van de kinderopvang op Bonaire, getiteld ‘Investeren in de Kinderopvang is Lonend’. De conferentie vond plaats in Landhuis Wanapa en werd georganiseerd door de lokale overheid. Shimaruku C.&C.A. met aan het hoofd Riet Sealy kreeg de opdracht om de organisatie te coördineren.

Ruim 40 personen hebben eraan deelgenomen, voornamelijk directrices en leidsters van kinderopvangcentra maar ook partners die met een gemeenschappelijk belang samenwerken.

Namens gedeputeerde Cecilia werd de conferentie ‘s morgens geopend door mw Verhoeven. Daarna waren er vier sprekers met als onderwerp: Hoe kan de kwaliteit van onze kinderopvang verbeterd worden?

Als keynote speaker werd mw Sharline Americaan, die kinderopvanginspecteur is geweest op Curacao, uitgenodigd om te komen vertellen hoe de inspectie functioneert en wat de opvangcentra zelf kunnen doen om te voldoen aan de normen van de Eilandsverordening. Zo zijn wij beter voorbereid op de veranderingen die gaan komen in het overheidsbeleid op dit terrein.

De directeur van de Directie Samenleving en Zorg, Silvana Janga-Serfilia heeft uitvoerig gesproken over het proces om een betere kwaliteit te behalen op Bonaire en de plannen van de overheid voor de komende jaren. Ook benadrukte de directeur dat het traject en het proces om verbetering van kwaliteit van kinderopvangcentra te bereiken best lang zijn. In de afgelopen decennia heeft het eilandsbestuur veel geïnvesteerd in het fysieke gedeelte en in de bijscholing van het personeel dat werkzaam is in de kinderopvangcentra.

Riet Sealy heeft gesproken over de professionaliteit van personeel van kinderopvangcentra en Michael Pocornie heeft uitgewijd over persoonlijke leiderschap als instrument voor verandering.

Daarna volgde een paneldiscussie met de sprekers. Er kon geconcludeerd worden dat eigenaren van opvangcentra zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid maar meer ondersteuning wensen om een betere kwaliteit te behalen.

‘s Middags werd de conferentie voortgezet met verschillende praktische workshops, zoals creatieve vorming o.l.v. Sharline Americaan, zelfkennis o.l.v. Ronald Colastica, sport en spel o.l.v. Ruviano Josephia en hoe kinderen te stimuleren om gezond te eten o.l.v. Sharine Loozen-Janga. Ook werd er informatie gegeven over mogelijkheden voor zelfontwikkeling op Bonaire zelf. De deelnemers kregen informatie over diverse cursussen zoals MBO-SGB, Kaleidoscoop en Conscious Discipline en Q-Credits was er met een informatietafel om financieringsmogelijkheden te promoten.

De deelnemers hebben heel positief gereageerd en ze hebben interesse getoond om door te gaan met zulke samenkomsten ten gunste van hun werk.         

Deel dit artikel