Bonaire

Gezamenlijke controle op bouwlocatie in Sabadeco door Kmar, KPCN en Arbeidsinspectie CN

arbeiders bouw

Op 23 november 2017 heeft een controle actie plaatsgevonden op een bouwlocatie in Sabadeco. De actie werd gezamenlijk uitgevoerd door de Kmar, KPCN en de Arbeidsinspectie CN. Hierbij zijn in totaal vijftien arbeiders gecontroleerd op geldige papieren.

De actie is uitgevoerd in het kader van het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen BES en de Wet toelating en uitzetting BES. 

Rocargo

Tijdens de controle is het volgende is gebleken:

  • Vier arbeiders konden ter plekke niet aantonen te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Zij werden door de politie meegenomen en moesten op het politiebureau naderhand bewijzen te beschikken over geldige werkvergunningen. De politie draagt zorg voor de verdere afhandeling.
  • Eén arbeider had  wel een verblijfstatus maar geen werkvergunning. Hij mocht niet meer op de bouwlocatie aanwezig zijn en mag niet werken. 
  • Twee werknemers hebben noch over een werkvergunning, noch een verblijfsstatus. Deze twee werknemers zijn dus illegaal op het eiland. De politie zorgt voor de verdere afhandeling.

De Arbeidsinspectie CN zal verder met betrekking tot de illegaliteit een proces-verbaal opmaken tegen de werkgever.

Alle betrokken partijen kijken terug op een goed gecoördineerde en geslaagde actie.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo