Bonaire

Bonaire gastheer voor internationale bijeenkomst over bescherming van haaien

Van 20-24 november 2017  verblijft een groep internationale haaienexperts bij Captain Don’s Habitat op Bonaire om maatregelen te bespreken voor de internationale bescherming van haaien. Landen, variërend van de Filippijnen tot Saoedi-Arabië, van de Verenigde Staten tot Australië en van Costa Rica tot Chili hebben experts naar Bonaire gestuurd voor een bijeenkomst van de adviescommissie van het Memorandum of Understanding over de instandhouding van migrerende haaien (haaien MOU), in het kader van het Verdrag inzake Migrerende Soorten (CMS).

Deze vergadering brengt zowel de adviescommissie als de werkgroep voor instandhouding van het haaien MOU bijeen, om te bespreken welke haaien- en roggensoorten internationaal meer bescherming nodig hebben, hoe ze het best kunnen worden beschermd, hoe daarin goed samen te werken met visserijorganisaties en hoe capaciteit kan worden opgebouwd voor een betere haaienbescherming. Ze zullen aanbevelingen formuleren voor de Bijeeenkomst van Ondertekenaars (Meeting of Signatories) van het Haaien MOU, die de uiteindelijke beslissingen zal nemen.

Rocargo

Nederland is één van de 41 ondertekenaars van het MOU van de Haaien; het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert deze workshop op Bonaire om het eiland te helpen profileren als een haaienvriendelijk eiland en een “groene bestemming” en ook om het haaien MOU in het Caribisch gebied, waar nog weinig landen de MOU hebben ondertekend, meer bekendheid te geven. Bonaire beschermt haaien al sinds 2008 vanwege hun belang voor het duiktoerisme en heeft zich in 2015 ook aangesloten bij het Yarari Reservaat voor zeezoogdieren en haaien, dat de wateren van Bonaire en Saba omvat. De Tourism Corporation Bonaire (TCB) ondersteunt de bijeenkomst en verwelkomt de deelnemers op maandagavond met een drankje en een hapje.

Het haaien MOU is het eerste mondiale instrument voor het behoud van migrerende haaiensoorten. Haaien worden wereldwijd ernstig bedreigd. Op dit moment wordt naar schatting een kwart van alle haaien- en roggensoorten wereldwijd bedreigd. Het aantal haaien dat jaarlijks wordt gedood varieert van 63 tot 273 miljoen individuen.

Het Haaien MOU is een juridisch niet bindend internationaal instrument binnen het kader van het Verdrag inzake Migrerende Soorten (CMS). Het streeft naar het bereiken en behouden van een gunstige staat van instandhouding voor migrerende haaiensoorten op basis van de best beschikbare wetenschappelijke informatie en rekening houdend met de sociaal-economische waarden van deze soorten voor de mensen in verschillende landen. Momenteel zijn er 29 bedreigde haaiensoorten opgenomen in bijlage I van het MOU.

Nederland speelt een actieve rol in de Sharks MoU. Met Caribisch Nederland mee zijn de wateren van Nederland een woon- of trekgebied voor talrijke migrerende haaiensoorten. Met name voor Caribisch Nederland vormen haaien een belangrijke aantrekkingskracht voor het duiktoerisme en duiktoerisme is de economische pijler van Bonaire; daarom besloot het eiland al bijna tien jaar geleden om alle haaien te beschermen. Meer recentelijk hebben zowel Bonaire als Saba Nederland verzocht om een reservaat in te stellen voor zowel haaien als zeezoogdieren in de wateren van de eilanden en in de wateren van de aangrenzende Exclusieve Economische Zone. Hierop werd in 2015 het Yarari Reservaat ingesteld, dat zal helpen om de bescherming van haaien te verbeteren, in het bijzonder van migrerende haaien.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo