Bonaire

Samenwerkende dierenorganisaties luiden nogmaals de noodklok

Samenwerkende dierenorganisaties luiden nogmaals de noodklok

Ingestuurd door samenwerkende dierenorganisaties

Gezaghebber Bonaire heeft feiten niet op een rij

Althans waar het gaat om een juiste weergave van feiten aangaande de gerezen kritiek op het Openbaar Lichaam Bonaire door de samenwerkende dierenorganisaties. Met verbazing hebben die organisaties kennisgenomen van de uitleg op de lokale tv-zender NOSTV over de impasse die is ontstaan nadat het OLB zonder uitleg de stekker trok uit het overleg aangaande dierenwelzijn.

Gezaghebber Edison Rijna gaf op tv zijn versie over het geheel waarbij hij liet weten dat er onderling tussen de dierenorganisaties ruzie is en er daarom niet verder gegaan werd.

Een zeer vreemde opmerking, vooral als men weet dat het eerdere persbericht, zo ook dit bericht is opgesteld door de organisaties: Stichting Dierenbescherming Bonaire, Stichting Dierenhulp, Fundashion Kakelvers (Animal Rescue), DogPartner en dierenarts Dhr. Jan Laarakker. Van onderling geruzie is dus geen sprake.

De heer Rijna begon zijn uitleg dat het OLB het voortouw had genomen voor het maandelijkse overleg. De daadwerkelijke aanleiding voor dit overleg was de kritiek die de samenwerkende organisaties hadden op de middeleeuwse hondenvanger (Dog Control) die door het OLB in het leven werd geroepen. Daarop werd maandelijks overleg gevoerd met de afspraak dat media stilte in acht werd genomen. Die media stilte is nu doorbroken nadat het OLB zonder enige opgaaf van reden de stekker eruit trok. Dhr. Rijna is dus, of niet juist geïnformeerd door de gespreksleider Fred Tiemessen, of de gezaghebber verdraait bewust de feiten om het straatje van het OLB schoon te vegen.

De kritiek staat nog altijd overeind dat er geen resultaat geboekt kan/kon worden omdat de OLB gerelateerde organisaties het niet willen. Feiten zijn dat de dierenarts, die namens het OLB optreedt, alsmede het door het gesubsidieerde dierenasiel beiden aan het OLB gekoppeld zijn. Dus er is slechts sprake van twee partijen te weten OLB en samenwerkende organisaties aangevuld met een zelfstandig dierenarts. Dus ook op dit punt wordt de exacte reden niet benoemd door de gezaghebber

De dierenverordening welk door Stichting Dierenhulp werd aangeboden aan Bonaire wordt door de gezaghebber afgedaan als “Een stuk dat lang kan duren voor het ingevoerd zou kunnen worden”. Terwijl diezelfde verordening op Aruba en Curacao de basis hebben gevormd voor de nieuwe wetgeving.  Binnen het platform was het Juridisch medewerker Bert Nijland die aangaf in juni 2017 al met een snelle verkorte versie te kunnen komen. Echter tot op de dag van vandaag is er niets gedaan. Of zou men het wiel opnieuw willen uitvinden.

Waarover door de gezaghebber met geen woord gerept wordt is de toezegging in het overlegplatform door het OLB, van een ondersteuning van 20.000 dollar. Die aangewend zou worden voor educatie en sterilisatie doeleinden door de samenwerkende organisaties.

Dit werd gedaan in mei 2017, waarbij het project in juli 2017 gestart diende te worden. Echter ook hier blijft het OLB in gebreke, wat de betrouwbaarheid van gezagdragers niet ten goede komt.

Rocargo

De samenwerkende dierenorganisaties sturen deze persinformatie. Dus van onderlinge ruzie is geen sprake.

Deel dit artikel