Bonaire

Verzoeken APK, Buffetvergunningen activiteiten en verkoop vuurwerk

Kralendijk – De gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen in het kader van de Algemene Politie Keur en buffetvergunning voor activiteiten in de periode van 15 december 2017 tot en met 14 januari 2018 uiterlijk op 20 november 2017 moeten worden ingediend.

Alle verzoeken en vergunningen en kennisgevingen dienen ingediend en opgehaald te worden bij de Afdeling Juridische en Algemene Zaken aan de J.A. Abraham Boulevard 27. Dit betreft onder andere verzoeken voor een vergunning voor het organiseren van een openbare vermakelijkheid, een voor het publiek toegankelijke activiteit en/of het maken van muziek. Bijvoorbeeld in geval van optredens van gaita, aguinaldo, bari en tambu groepen. Ook betreft het verzoeken voor een vergunning voor de verkoop van eten en drinken.

Rocargo

Er word geen vergunning verleend voor optredens van muziekgroepen op de navolgende plaatsen; de gehele Kaya Korona, Ons hoekje te Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia, Hoek Kaya L.D. Gemarts/ Kaya Lib. Simon Bolivar (voorheen Swiss Chalet en Super Comer), de hoek Kaya Grandi en Kaya L. D. Gerharts (Centro), Kaya Noord en Zuid Nikiboko en Kas di Hadrei, (Cosy Comer) aan de Kaya Minguel Pourier. Optredens bij de “kiosk”op de Plaza di Fraternan di Tilburg zijn slechts toegestaan op zondagen, doch niet tijdens uren waarop in de San Bernardo Kerk kerkdiensten worden gehouden.

Minimaal twee dagen voor een optreden dient dit optreden bekend te worden gemaakt aan de verkeersafdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland. In geval van een optreden bij de “kiosk” op de Plaza di Fraternan di Tilburg dient dit tenminste een week van tevoren aan de verkeersafdeling van het Korps Politie bekend gemaakt te worden.

De gezaghebber maakt tevens bekend dat voor het verkopen en het afsteken van vuurwerk door bedrijven e.d. op of langs de openbare weg een (vent)vergunning vereist is. Geïnteresseerden dienen een aanvraag hiertoe uiterlijk 20 november 2017 in te dienen bij de Afdeling Juridische en algemene zaken, aan de J.A. Abraham Blvd # 27. Naast de aanvraag van deze (vent)vergunning dient conform artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire, activiteiten verband houdende met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk gemeld te worden aan het bestuurscollege.

In verband met de kosten voor de schoonmaak dient de verzoeker vooraf contact op te nemen met Selibon N.V. (717-8159) Bij de aanvraag dient een bewijs dat de schoonmaakkosten of een waarborgsom zijn voldaan, te worden overgelegd.

Met deze regeling wordt beoogd vooraf een beeld te krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de periode van 15 december 2017 tot en met 14 januari 2018. Dit in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.

Voor het aanvragen van de vergunningen dient gebruik gemaakt te worden van een formulier, te verkrijgen bij de Afdeling Juridische en Algemene zaken, gevestigd te J.A. Abraham Blvd # 27 (voorheen Douane kantoor). Personen die voor 20 november 2017 een verzoek hebben ingediend voor een APK- en/of buffetvergunning moeten deze vergunning uiterlijk 22 december 2017 ophalen bij de Afdeling Juridische en Algemene zaken, aan de J.A. Abraham Blvd # 27.

Na 20 november 2017 kunnen geen verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen voor activiteiten (in de periode van 15 december 2017 tot en met 14 januari 2018) in behandeling worden genomen.

Neem voor verdere contact op met de Afdeling Juridische en Algemene zaken via telefoonnummer 7175330 extensie 2130 of extensie 2271.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo