Bonaire

Gedeputeerde heer Edsel Cecilia bezoekt SGB

De heer Edsel Cecilia, Gedeputeerde belast met het Onderwijs portefeuille en zijn Portefeuille adviseur, mevr. Ruthline Bernabela, hebben een bezoek gebracht aan de directie van de SGB, dd. 3 november jl..

Zij zijn op de hoogte gebracht van de onderwijskundige verbeteringen op de verschillende afdelingen van de SGB. Daarnaast heeft de heer Cecilia kennis van genomen dat de Inspectie volgende week van 13 t/m 16 november a.s., de SGB bezoekt en dat de verwachtingen hooggespannen zijn dat de Inspectie tot een positief oordeel komt omtrent de kwaliteit van het onderwijs op de SGB.

Deel dit artikel