Bonaire

van Riet nieuwe afdelingshoofd juridische en algemene zaken

Kralendijk – Per 1 november 2017 is de heer mr. J.A. (Hans) van Riet begonnen als Afdelingshoofd Juridische en Algemene Zaken van de directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning. Hij heeft ruime ervaring in zowel de advocatuur als in de  bestuurlijke omgeving, als jurist in dienst van de Nederlandse Krijgsmacht.

Voor het aanvaarden van de uitdaging als Afdelingshoofd Juridische en Algemene Zaken van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning, was de heer van Riet sinds 2009 werkzaam in de functie van militair jurist voor het Commando Landstrijdkrachten. Gedurende deze periode heeft hij diverse functies bekleed, waaronder behandelaar bezwaar en beroep, junior en senior stafjurist straf- , tuchtrecht en staats- en bestuursrecht, brigadejurist en hoofd Bureau Juridische Zaken. Ook heeft hij tijdens uitzendingen en oefeningen ruime ervaring opgedaan in het internationaalrechtelijke domein.

Rocargo

De heer van Riet ziet het als een uitdaging om samen met alle medewerkers gericht te werken aan een verbetering van de dienstverlening en het behalen van resultaten die van belang zijn voor zowel de Bonairiaanse gemeenschap als voor het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze uitdaging sluit nauw aan bij de visie en missie van de directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning. Zijn analytisch vermogen, besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid en organisatorische kwaliteiten zullen goed van pas komen in het uitoefenen van deze nieuwe functie.

Het voormalig hoofd van de afdeling JAZ, dhr. M. Bert Nijland blijft als wetgevingsjurist werkzaam bij de afdeling. De afdeling JAZ zal hiermee het bestuur van het Openbaar Lichaam Bonaire integraal en structureel juridisch en bestuurlijk ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving.

Deel dit artikel