Bonaire

Het bestuurscollege van het OLB introduceert de richtlijn Muziek

Kralendijk – In het kader van de handhaving van de openbare orde introduceert het Bestuurscollege, in overleg met het Korps Politie Caribisch Nederland, de nieuwe Richtlijn Muziek voor het maken van muziek.

Er zijn op Bonaire niet eerder regels vastgesteld waarin geluidsnormen zijn opgenomen. Het voorgaande heeft eraan bijgedragen dat er voor handhavers van de openbare orde & veiligheid weinig tot geen juridische handvaten zijn om handhavend op te treden in geval overlast wordt gemeld. Ingaande 15 augustus 2017 is als oplossing voor deze problematiek de Richtlijn Muziek ingevoerd, waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor het maken van muziek.

De in de Richtlijn Muziek opgenomen voorwaarden geldt voor een ieder, ondernemers, maar ook particulieren. Een ieder behoort bij het maken van muziek zich te houden aan de in de richtlijn voorgeschreven geluidsnormen.

Het is niet toegestaan door middel van live optredens of muziekinstallaties muziek te maken of ten gehore te brengen bij een snack. Als uitzondering hierop zijn optredens gedurende de periode van1 december tot en met 7 januari van Gaita, Bari en Aquinaldo groepen die hiervoor een vergunning hebben verkregen, wel toegestaan.

Verder is het maken van muziek tijdens een sportevenement, waarvoor geldige vergunning is verkregen, is toegestaan tot en met  22:00 uur

Het Korps Politie Caribisch Nederland voert controle uit op de naleving van de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de Richtlijn Muziek

Particulieren en ondernemingen die in overtreding zijn van de Richtlijn zullen bij constatering van de overtreding een proces verbaal van het Korps Politie Caribisch Nederland ontvangen. Daarnaast wordt er door de Directie Ruimte & Ontwikkelijk een schriftelijke waarschuwing verstrekt aan de overtreder. Na drie schriftelijke waarschuwingen kan de vergunning van de vergunninghouder worden  ingetrokken.

De Richtlijn Muziek kan op de internetpagina van het Openbaar Lichaam Bonaire www.bonairegov.com worden  gedownload . Voor overige inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische en algemene zaken van het Openbaar Lichaam Bonaire. .      

Deel dit artikel