Bonaire

Buitenlandse werknemers krijgen voorlichting tijdens Dag tegen Mensenhandel

Op 18 oktober hebben KPCN, OLB en Arbeidsinspectie voorlichting aan vreemdelingen gegeven die in Caribisch Nederland werken. Deze voorlichting vond plaats in het kader van het tegengaan van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Politieagenten en inspecteurs van OLB en Arbeidsinspectie gingen in gesprek met vreemdelingen over welke rechten zij hebben als het gaat om beloning en werktijden en over andere rechten en plichten. In totaal zijn 29 locaties bezocht en zijn 114 vreemdelingen geïnformeerd.

De vreemdelingen kregen aansluitend een flyer en een brochure waarin alles eenvoudig werd uitgelegd en kan worden nagelezen. De brochures zijn in vier talen verschenen en kunnen gratis bij Unit SZW worden opgehaald.

Het accent van de voorlichting lag in de detailhandel, hulpen in de huishouding en de bouw. Hoewel de actie bedoeld was om voorlichting te geven zijn er ook enkele situaties aangetroffen die nader onderzoek behoeven. Deze zullen door de betrokken partijen nog nader worden onderzocht. Verder gaven de vreemdelingen aan de inspecteurs en andere toezichthouders aan dat de informatie meer dan welkom was. Op basis van dit signaal zal de Arbeidsinspectie begin volgend jaar informatieavonden organiseren voor alle vreemdelingen die in Caribisch Nederland werkzaam zijn.

Het initiatief komt voort uit de werkgroep Mensenhandel en Mensensmokkel bestaande uit de ketenpartners zoals  Politie (opsporing en Bureau voor Slachtofferhulp), IND, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Voogdijraad, het Openbaar Lichaam en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juni van dit jaar is het Convenant Themaregister getekend door alle partners. Dit convenant is bedoeld om de preventie en bestrijding van mensenhandel/exploitatie van mensen effectief aan te pakken door samenwerking met de verschillende ketenpartners.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo