Bonaire

Tijdens week van opvoeding ligt nadruk op opvoeding en ouderschap

Kralendijk, De Week van de Opvoeding is een activiteit die elk jaar door het Centrum voor Jeugd en Gezin georganiseerd wordt. Het doel is om professionals in de opvoeding te stimuleren. Elk jaar opnieuw wordt er stilgestaan bij een bepaald thema en gefocust op een bepaald aspect. Dit jaar is het thema: ‘Buiten de lijntjes’. In verband hiermee heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin vorige week woensdag een lezing gehouden voor ouders.

De gedeputeerde belast met het Welzijn en Zorg-beleid Edsel Cecilia heeft bij deze gelegenheid naar voren gebracht dat de Week van de Opvoeding in het bijzonder  bedoeld is om ouders, opvoeders en professionals bij elkaar te brengen om van gedachten te wisselen. Om samen meer inzicht te krijgen en de vragen te stellen waarmee de meesten van ons rondlopen over opvoeding en ouderschap.

Rocargo

Vragen zoals:

Wat is een goede opvoeding?

Wat vindt u als ouder belangrijk in de opvoeding?

Wat is de beste manier voor professionals om leiding, zorg-op-maat en steun te geven?

Rocargo

Verder vertelde gedeputeerde Cecilia dat opvoeding niet vanzelf gaat en heel moeilijk kan zijn. In het algemeen is het zo dat meer dan een vierde deel van de ouders zich zorgen maken over de opvoeding die zij geven en het gevoel hebben dat zij tekort schieten in hun manier van opvoeden.

Meestal liggen de oplossingen voor de hand, als wij als ouders, opvoeders en professionals ‘Buiten de lijntjes’ beginnen te denken.

‘Wij moeten anders handelen dan wat wij gewoon zijn. Hierbij moet gezegd worden dat wij als ouders, opvoeders en professionals ieder uniek zijn in onze manier van opvoeden’, aldus de gedeputeerde.

Tot slot heeft gedeputeerde Cecilia gevraagd om stil te staan bij de Week van de Opvoeding en erkenning, bewondering, eer en waardering geven aan onze ouders, opvoeders en professionals die bijdragen aan een goede opvoeding van onze samenleving.         

          

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo