Bonaire

Leden Coöperatieve visserij vereniging PISKABON kiezen bestuur.

 

Kralendijk – Op maandagavond 16 oktober hebben de leden van de nieuwe coöperatieve visserij vereniging PISKABON hun bestuur gekozen.

De avond werd ingeluid door de gezaghebber Edison Rijna. Hij sprak de ruim vijfentwintig (25) aanwezigen toe en benadrukte dat de overheid de vissers niet kan beschermen als zij zich niet organiseren. Daarna nam aspirant bestuurslid Ernest de Lanoy het woord over. De aanwezigen werden geïnformeerd over de doelen van PISKABON: een coöperatie die belangen van de vissers van Bonaire vertegenwoordigd, haar leden voorziet in hun behoeftes, en de kwaliteit van de vis, de verkoop van vis en het beroep van de visser op Bonaire in het geheel tracht te verbeteren.

Vervolgens werden de aanwezigen gevraagd zich formeel in te schrijven en te stemmen op de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld om in het bestuur te treden. Twintig (20) vissers hebben zich ingeschreven. Daarna werd het aspirant bestuur aan de nieuwe leden voorgesteld en mocht er gestemd worden.De oudste aanwezige vissers, Ludwin (Luti) Craane en Johan (Perul) Soliana stemden in. Zij werden gevold door een jongere visser die zei: “Volgens mij heeft hij voor ons allemaal gesproken.”, waarna alle handen de lucht in gingen.  

Het eerste bestuur van PISKABON bestaat uit: David Everts (voorzitter), Ernest de Lanoy (vice-voorzitter), Jan Hendrik Emerenciana (secretaris), Fabian Havedings (penningmeester) en Arthur Janga (bestuurslid).

Er is al jaren gewerkt aan het opzetten van een nieuwe visserijcoöperatie op Bonaire. Er werd kort stil gestaan bij de zorgen en problemen waar de vissers momenteel tegenaan lopen. De nadruk lag op de toekomst en de sfeer was positief en hoopvol. Door de vissers werd tevens benadrukt dat zij onderling beter met elkaar moeten samenwerken en ernaar moeten streven dat alle vissers van Bonaire zich aansluiten bij PISKABON.

De komende periode zal het bestuur geregeld bij elkaar komen om de coöperatie op gang te krijgen. Naast een aantal formaliteiten zal het eerste project van PISKABON zich richten op de installatie van Fish Aggregating Devices (F.A.D.).

Deel dit artikel