Bonaire

Dag tegen de mensenhandel

Wereldwijd wordt op 18 oktober stilgestaan bij mensenhandel. In Caribisch Nederland is dit ook het geval. Het woord mensenhandel komt wellicht zwaar bij u over. Mensenhandel is een schending van mensenrechten. Ook in Caribisch Nederland komt mensenhandel voor in de vorm van arbeidsuitbuiting. Door de Marechaussee, de Politie, de Openbare Lichamen, de IND en de Arbeidsinspectie wordt extra inzet gepleegd om dit te voorkomen.

De verschillende overheden gaan op de dag tegen mensenhandel samen op pad om vreemdelingen informatie te geven over hun rechten en plichten. Hiervoor is een speciale foldergemaakt. Informatie is de basis om mensenhandel en arbeidsuitbuiting tegen te gaan. Ook werkgevers worden geïnformeerd.

Veel mensen die te maken krijgen met mensenhandel of arbeidsuitbuiting hebben vaak zelf niet in de gaten dat zij slachtoffer zijn. Een dergelijke situatie ontstaat vaak niet van de ene op de andere dag. Op het moment dat een vreemdeling besluit om van het land van herkomst af te reizen naar het buitenland worden vaak mooie vooruitzichten gegeven maar in de praktijk blijken deze vaak niet uit te komen.  Helaas komt het voor dat een vreemdeling veel minder betaald krijgt dan waar hij/zij recht op heeft. Soms wordt in combinatie ook heel veel uren gewerkt of worden vreemdelingen gedreigd met het intrekken van hun verblijfsvergunning. Andere signalen zijn: het niet nakomen van beloften, het niet kunnen beschikken over eigen paspoort en/of een hoge schuld moeten aangaan bij de werkgever. Overigens kunnen ook Nederlanders slachtoffer worden van mensenhandel.

Een veel voorkomende vorm van mensenhandel in de wereld is het onder dwang of in opdracht seksuele handelingen moeten verrichten. Het gaat dan vaak om vrouwenhandel en illegale prostitutie. De dag van de mensenhandel is mede bedoeld om iedereen te betrekken bij het tegengaan van dit soort mensonterende situaties.

Uw hulp en alertheid is van belang. Alle overheden roepen de bevolking op om situaties te melden.

U kunt hiervoor contact opnemen met de politie (KPCN).

De volgende telefoonnummers van KPCN kunnen altijd worden gebeld:

  • Op Bonaire: 717-8000 (algemeen). Anonieme tip lijn op Bonaire: 717- 7251
  • Op Saba: Basis politiezorg: 00599 – 4173737
  • Op St. Eustatius: Basis politiezorg: 00599-318-2333

Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld!

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo