Bonaire

Regels voor vaartuigen tijdens Regatta week

Kralendijk – In de week van 9 oktober start de Regatta week. Tijdens deze week vind tevens de Regatta Boat Party plaats. Pre-registratie van deelname met een vaartuig aan de Regatta week en/of “Regatta Boat Party” is mogelijk middels een formulier dat verkrijgbaar is bij de vergunninghouder en organisatoren van regatta evenementen en/of het havenkantoor Bonaire.

Het havenkantoor Bonaire heeft gedurende de Regatta week en de Regatta Boat Party een aantal regels opgesteld. Deelnemers aan de Regattaweek en de Regatta Boat Party worden geacht zich strikt aan deze regels te houden. Indien men de onderstaande regels niet naleeft,  zullen de haven- en competente autoriteiten optreden. Opgelegde sancties  leiden tot confiscatie van het vaartuig of oplegging van een boete.

De regels die gelden voor vaartuigen tijdens de Regatta week en de Regatta Boat Party zijn:

  1. Alle vaartuigen dienen in het bezit te zijn van een geldige vaarvergunning.
  2. Het is voor de kapitein van een zich in de haven bevindend vaartuig verboden door enige handeling of nalaten de veiligheid van het havenverkeer op enigerlei wijze in gevaar te brengen. Onder het in gevaar brengen wordt mede begrepen het besturen van een vaartuig onder invloed van alcohol of drugs zoals beschreven in de Opiumwet 1960 BES.
  3. Het is verboden op of in het openbaar water binnen een afstand van 200 meter van de laagwaterlijn met een vaartuig (inclusief jetski’s /waterscooters) te varen, tenzij men van/naar de kant vaart.
  4. Bij vertrek en aankomst als bedoeld in punt 3 mag slechts worden gevaren met een snelheid van maximaal 10 km per uur. Dan wel een zodanige snelheid waarbij overlast of letsel aan een ander, anderen of derden wordt voorkomen.
  5. Het is te allen tijde verboden met jetski’s/ waterscooters  te varen in de kustzone (binnen 200 m) van: No name Beach (te Klein Bonaire), Donkey Beach (ten westen van de luchthaven) en voor Kas di Regatta.
  6. Het is verboden te ankeren in het Marine Park (wateren rond Bonaire en Klein Bonaire).
  7. Het is verboden objecten, stoffen of middelen overboord te gooien.
  8. Het in bezit hebben van onderwater jacht middelen (harpoen) en wapens is verboden.
Deel dit artikel