Bonaire

Problemen met benzineschaarste nog niet voorbij

Volgens Gezaghebber Rijna dient Curoil nog een aantal veiligheidsmaatregelen te nemen alvorens zij weer benzine mag distribueren. Foto: Extra Bonaire.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De problemen met de benzineschaarste op het eiland zijn nog niet voorbij en het is nog altijd niet duidelijk wanneer de benzinestations weer kunnen beschikken over brandstof. Dit wordt duidelijk in een persbericht van Gezaghebber Edison Rijna.

De aanleiding voor het probleem is niet zozeer dat er geen brandstof op het eiland aanwezig is, doch dat deze momenteel niet mag worden gedistribueerd door een incident wat op maandag 2 oktober jl. plaatsvond bij het afvullen op het depôt van een Curoil truck die de brandstof normaal bezorgt bij de diverse benzinestations op het eiland.

Volgens Rijna is hierbij een hoeveelheid brandstof weggelopen, hetgeen een serieus veiligheidsrisico met zich meebracht voor de omgeving van het depôt. Snel optreden van de brandweer voorkwam erger, aldus de Gezaghebber.

Het incident was echter reden voor de Inspectie Leefomgeving en Transport om nader onderzoek in te stellen. De inspectie had als resultaat dat door Curoil een aantal maatregelen moet worden genomen om potentieel gevaarlijke situaties bij het vullen van brandstoftrucks te voorkomen. Tot het moment dat die maatregelen zijn geïmplementeerd, kan geen brandstof worden bezorgd bij de benzinestations op het eiland.

De Gezaghebber zegt dat hij in overleg is met betrokken ministeries om te bekijken hoe de situatie zo goed mogelijk kan worden aangepakt. Rijna riep burgers op zuinig te doen met brandstof en niet meer dan strikt noodzakelijk te rijden, totdat de situatie weer is genormaliseerd.

De Gezaghebber belooft in zijn schrijven morgen meer informatie te verstrekken over de stand van zaken en hopelijke oplossing voor het gerezen probleem.

Het is overigens niet de eerste keer dat Curoil negatief in het nieuws komt. Recent kantelde een truck op de weg naar Bopec, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid brandstof in zee terecht kwam. In een eerdere fase werd ook al geconstateerd dat veiligheidsvoorschriften om en rond het depot niet geheel op orde waren. Ook toen werd Curoil verplicht de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo