Bonaire

Tijdelijke maatregelen bij de RCN-unit SZW in verband met gevolgen orkaan Irma

De RCN-unit SZW gaat in verband met de gevolgen van de orkaan Irma voor een aantal groepen inwoners van Saba en Sint Eustatius, en voor evacués van Sint Maarten, een aantal tijdelijke maatregelen uitvoeren. De maatregelen zien op het recht op onderstand en de kinderbijslag en daarnaast op tewerkstellingsvergunningen. Staatssecretaris Klijnsma leeft mee met de mensen die zijn getroffen door de orkaan en roept hen op zich tot de RCN-unit SZW te wenden als zij ondersteuning nodig hebben!

Mensen in de Onderstand

  • Mensen in de onderstand die geen toeslag wegens volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid of een gedeeltelijke AOV-uitkering ontvangen en die door de orkaan geen mogelijkheid hebben om bij te verdienen, kunnen een tijdelijke aanvullende toeslag aanvragen.

Inwoners die hun inkomen kwijt zijn doordat zij werkloos zijn geworden

  • Er kan tijdelijke onderstand worden aangevraagd door mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben en die rechtmatig op Saba of Sint Eustatius woonachtig zijn als zij hun inkomen kwijt zijn geraakt doordat het bedrijf waar zij werken door de orkaan Irma geen werk meer voor ze heeft. Dit geldt ook voor inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar op Saba, Sint Eustatius of Bonaire wonen.

Schade aan duurzame gebruiksgoederen

  • Inwoners die door Irma schade hebben geleden aan duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld bed, gasfornuis, koelkast, en dergelijke) en die de vervanging niet zelf kunnen betalen, kunnen bijzondere onderstand aanvragen.   
  • Bijzondere onderstand is een verstrekking in natura. Wie hiervoor in aanmerking komt, ontvangt dus geen geld maar het duurzame gebruiksgoed zelf (bijvoorbeeld bed, gasfornuis, koelkast).

Kinderbijslag voor kinderen die zijn geëvacueerd uit Sint Maarten

  • Er kan kinderbijslag aangevraagd worden voor kinderen jonger dan 18 jaar die vanuit Sint Maarten geëvacueerd zijn naar Saba, Sint Eustatius of Bonaire, die voor langere tijd daar zullen verblijven en die de Nederlandse nationaliteit hebben.

Meerderjarige inwoners van Sint Maarten die tijdelijk naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba zijn gekomen

Rocargo
  • Meerderjarige inwoners van Sint Maarten die tijdelijk naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba zijn gekomen en die de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen algemene onderstand aanvragen. Of zij daarop recht hebben, hangt af van hun financiële situatie.

Tewerkstellingsvergunningen

  • Voor werkgevers geldt dat tewerkstellingsvergunningen voor bepaalde beroepsgroepen versneld kunnen worden afgegeven (bijvoorbeeld voor leerkrachten en bouwvakkers).

De eilandtoets wordt in deze gevallen tijdelijk niet toegepast.

Wel dient bij de aanvraag in een aparte brief worden toegelicht waarom hier sprake is van additionele arbeid als gevolg van Irma.

Aanvraagprocedure

Aanvraag gaat via een speciaal aanvraagformulier. Voor zover mogelijk komen medewerkers van SZW en/of ambtenaren van het Openbaar Lichaam bij de mensen thuis langs. Vanzelfsprekend kunnen mensen ook langs komen bij de kantoren van SZW voor het indienen van een aanvraag.

Belangrijk om te weten:

  • Alle maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot 1 januari 2018.
  • Aanvragen moeten voor 1 januari 2018 zijn ingediend bij de unit SZW.

Vragen?

SZW heeft een speciaal emailadres geopend voor vragen: Irma.szw@rijksdienstcn.com

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo