Bonaire

Opdrachtgever ook verantwoordelijk tegengaan illegale arbeid

De Arbeidsinspectie heeft vorige week voor het eerst een particuliere opdrachtgever aangesproken op het laten verrichten van illegale arbeid. Het gaat hierbij om het niet naleven van de Wet arbeid vreemdelingen BES (Wav BES). Begin 2017 zijn alle werkgevers  op de hoogte gebracht over de nadere regels van de Wav BES en hoe de wet in elkaar zit. Hierbij is ook uitgelegd dat er sprake is van zogenaamde ketenaansprakelijkheid. Dit betekent dat ook de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de naleving van de Wav BES. Ongeacht of u als particulier of als bedrijf opdracht hebt gegeven.

In het geval waarvan nu sprake is had de particulier opdracht gegeven aan een bouwbedrijf voor de bouw van een woonhuis. Het bouwbedrijf zette hiervoor een vreemdeling in die op Bonaire verbleef als toerist. Het bouwbedrijf beschikte niet over de benodigde tewerkstellingsvergunning. Zowel het bouwbedrijf als de particuliere opdrachtgever hebben hiervoor beiden een waarschuwing gekregen. Bij herhaling zal tegen beiden proces-verbaal worden opgemaakt.  De vreemdeling is door tussenkomst van KPCN en KMAR uitgezet naar het land van herkomst.

Meer informatie over de regels betreffende het naleven van de Wav BES is te vinden op www.RijksdienstCN.com onder Unit SZW. Voor vragen kunt u bellen met het algemene nummer van Unit SZW +599 715 8888.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo